Wienerberger AS

Keskkonnaharidusliku õppeprogrammi "Savi meie kätes" läbiviimise võimaldamine

 

AS Wienerberger on 7 aastat võimaldanud kasutada Aseris asuvat tellisetehast õppekeskkonnana haridusprogammide läbiviimiseks, panustades sellega kogukonna kaasamisprotsessi ja keskkonnahariduse edendamisse Ida-Virumaal.

Programmi käigus külastatakse Aseris asuvat tellisetehase savikarjääri, selgitatakse tehases telliste tootmisprotsessi ja voolitakse savist esemeid Kõrtsialuse küla seltsimajas. Karjääris selgitatakse savide teket, keemilisi omadusi, klassifikatsiooni ja jälgitakse karjäärimeetodil kaevandamist. Edasi liigutakse tellisetehasesse, kus jälgitakse ja seletatakse, kuidas savimassist valmib tellis. Põhjalikult räägitakse lahti tootmisprotsess ja telliste tegemiseks vajaminevad tingimused. Tutvustatakse ka tehases töötamiseks vajaminevaid oskusi ja ameteid ning kaasnevaid sotsiaalprobleeme. Huvipakkuv on praaktoodangu uus kasutamine.

Õppesisu täiendab koolide riiklikku õppekava. Õpe on suunatud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, tudengitele ja täiskasvanutele. Õppeprogramm valmis 2010-2011 AS Wienerbergeri, Keskkonnaameti Iisaku Looduskeskuse ja Kõrtsialuse Külaseltsi koostööna. As Wienergberger koolitas koostöö käigus välja 3 programmijuhti - Ingrid Kuligina MTÜ-st Alutaguse Matkaklubi, Anneli Bobrovi ja Ott Peneki Kürtsialuse Külaseltsist. AS Wienerberger on kõigi 7 aasta vältel lubanud kasutada tehase tootmisprotsessi õpikeskkonnana, ehkki see natuke häirib nende igapäevast tööd. Tehasele on väga tähtis, et noored saaksid korraliku haridusprogrammi ja et piirkonnas oleks rohkem võimalusi keskkonnahariduse omandamiseks. Igal aastal on õppeprogrammi läbinud vähemalt 500 õpilast ja täiskasvanut. Tehase poolt koordineerib õppetegevust tehase- ja arendusjuht Andrei Karev. Loodame, et koostöö jätkub ka edaspidi.