Ülleri Poola

Panustamine keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis

 

Ülleri Poola on Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpiabi õpetaja, kes võttis kolm aastat tagasi endale südameasjaks RVG õpilaste keskkonnateadlikkuse kasvatamise. Ta on KIK-le kirjutatavate projektide kirjutaja. Kaasatud on hetkel 1.-9. klassid, kokku 25 klassi.

 

Ülleri Poola on Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpiabi õpetaja, kes tegeleb igapäevaselt lastega, kelle õppimisprotsessi on vaja natuke teisiti lähenedes toetada. Nüüd juba kolm aastat tagasi võttis Ülleri endale südameasjaks RVG õpilaste keskkonnateadlikkuse kasvatamise. Ta on Keskkonnainvesteeringute Keskusele kirjutatavate projektide algataja ning ka kirjutaja.
Tänu talle saavad noored vabas looduses või loodusklassides koostöiselt tegutsedes näha üksteist erinevates olukordades, nad liiguvad rohkem kui tavapärases koolikeskkonnas ja parim on see, et kogu tegevus toimub värskes õhus.
Kevadeti kutsub Ülleri kolleege üles ettepanekuid tegema õpilastele parimate võimaluste leidmiseks, jälgib, et õppekava ja ka õpilaste huvid oleks kooskõlas. Kaasatud on igal aastal üha rohkem klasse. Hetkel 1.-9. klassid, keda on kokku 25 klassi. Ülleri leiab erinevatele klassidele huvipakkuvad programmid, kohad ja võimalused ning organiseerib ka kõigile bussid. Käib ise võimalusel õppekäikudel kaasas. Kajastab õppekäike nii kooli kodulehel kui ka valla lehes. Koordineerib info ja piltide ülespanekut kodulehele.
Koordineerib ka suhtlemist Raplamaa Keskkonnaameti keskkonnaharidusspetsialistiga leppides kokku tunde, tuues kooli näitusi ning mänge. Ta ei jäta kahe silma vahele kuskil ilmunud üleskutset, mis toetaks tehtavat. Ülleri teeb kõik selleks, et lastel oleks tahtmist üha uusi tegevusi seoses loodusega ette võtta.
Ülleri on mõtisklenud meie kooli looduskooliks muutmise teemadel. Ta teeb tihedat ja sisulist koostööd juhtkonnaga. Kooli õpetajaskond on eriliselt tänulik Üllerile, sest kogu tegevus on süsteemne ja üha paranev. Selline suure pildi paigal hoidmine hoiab kogu struktuuri kindlamini koos ja annab kõigile pideva ülevaate tehtust. Parim kasutegur on aga meie noored inimesed, kes loodusest hoolivad, sest on saanud sellest osa mitmel erineval moel.
Õpetaja Ülleri Poola töö tunnustamine on talle kindlasti suureks jõuallikaks.