Tõstamaa Keskkool

Kalandust tutvustav lastelaager Manijal

 

Kalanduse propageerimine ja selle traditsioonide tutvustamine noortele Manija saarel kolmepäevases laagris koos oma ala spetsialistidega. Otsesed kasusaajad on Tõstamaa keskkooli põhikooliastme õpilased.

Tõstamaa vallas on läbi aegade olnud kalandus väga tähtsal kohal. Mereäärne piirkond on andnud rannakaluritele tööd ja teenistust ning Tõstamaa Kalatehas oli kunagi suur kohapealne kalatöötleja. Viimasel paarikümnel aastal on aga kahjuks rannakalurite arv vähenenud ja kalandussektor kahanenud. Probleemiks on ka kalurkonna vananemine ja noorte lahkumine sektorist. Sellest tingitult ka üldiselt noorte teadlikkus kalandusest järjest väheneb. Vajalik on kalanduse ja rannaküla traditsioonide tutvustamine kohalikele noortele. Seda eellugu silmas pidades korraldas SA Tõstamaa Mõis Tõstamaa kooli noortele 2017. aasta suvel 3- päevase lastelaagri, kokku 25 noorele. Laager toimus Manija saarel. Laagris toimusid erinevad tegevused ja õpitoad, mis olid seotud kalanduse traditsioonide tutvustamisega, noorte silmaringi avardamisega, huvi tekitamisega kalanduse vastu.

Laagri raames tehtud tegevused:
- tutvustati kohalikke looduslikke tingimusi ja merega seonduvat;
- tutvustati, millised on peamised püügikalad, kuidas kala püütakse ja millised on püügivahendid;
- tutvustati kohalike rannakalurite tööd;
- korraldati õpituba püügivahenditest;
- korraldati paadiga retk merele;
- räägiti hüljestest ja kormoranidest;
- korraldati kalatoitude koolitus, kus räägiti kohalikust toidust ja kalaroogadest, kala kasutamisest toiduks ja selle väärindamisest ning kala toiteväärtusest;
- räägiti räimest meie toidulaual kuivatamise, soolamise, suitsetamise ja praadimise läbi.
Laagris käsitletud teemad suurendasid osalevate noorte silmaringi ja teadmisi kalanduse valdkonnas. Loengute ja õpitubade läbiviimisel oli kaasatud merebioloog Jüri Tenson, Tartu Ülikooli meresüsteemide teadur PhD Timo Arula, kalamees Nikolai Köster, bioloogiaõpetaja Heili Timm ning Riida turismitalu perenaine Ülle Tamm.
Õpilased osalesid laagris aktiivselt, toimusid pidevad arutelud suuremates ja väiksemates meeskondades, õpilased avastasid õpetajatele juba tuttavat maailma.