Eesti taimevaramu

Projekt "Eesti taimevaramu" – koolinoorte kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed ning koostööpartnerid

 

Suvel 2017 kogusid noored ja õpetajad Eesti eri paigust taimi, mis säilitatakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumis pühendusega Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Taimevaramu projekt õpetades noori tundma kodukoha taimi ning säilitama looduspärandit.

 

Noored ja õpetajad Eesti eri paigust lõid suvel 2017 Eesti taimevaramu pühendusega Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Nad kogusid 159 liigist taimi, millest valmistasid 207 herbaareksemplari. 33 ekseplari lisasid Tartu Ülikooli teadlased. Kingituse tegemisel osalesid Kärdla, Lauka, Palade, Vääna, Kääpa, Lasila ja Valga põhikoolid, Lihula, Elva ja Väike-Maarja gümnaasiumid, Tallinna 32. Keskkool ja Pernova loodusmaja. Taimi ja andmeid saabus 8 maakonnast, kõige enam Läänemaalt ja Lääne-Virumaalt. Kogutud materjal säilitatakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumis, andmeid portaalis eElurikkus: https://demo.elurikkus.ut.ee/projects/taimevaramu
Materjal jääb teadlaste käsutusse uurimaks looduses toiumuvaid muutusi pikemal ajaperioodil. Õpetajate ja huviliste käsutusse jäävad koolitusteks koostatud sammalde ja soontaimede herbaariumi valmistamise juhendid. Taimevaramu kogumisest valmis näitus, mis tutvustab osalenud noorte kodukandi taimestikku ning innustab ka edaspid taimi tundma õppima. Pärast eksponeerimist TÜ loodusmuuseumis 11.12.2017-31.05.2018, rändab näitus projektis osalenud koolidesse.

Kingitus „Eesti taimevaramu“ äratas lastes ja noortes huvi looduse ning looduses liikumise vastu, õpetades neid tundma oma kodukandi taimi, nendest herbaariumi koostama ning meeskonatööd tegema ning Eesti looduspärandit säilitama. Kingituse tegemises osalenud Kääpa põhikooli õpilased tõdesid: "Alles siis, kui hakkasime täpsemalt vaatama, märkasime, kui palju erinevaid taimi on väikesel maa-alal ja kui väheseid neist me tunneme."

Eesti taimevaramu idee algatasid Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed. Kaasa aitasid Eesti loodusmuuseum, Tallinna botaanikaaed, Eesti maaülikool ja Keskkonnaamet. Projekt viidi ellu koostöös sihtasutusega Kodanikuühiskonna sihtkapital ja EV100 korraldustoimkonnaga. Info projekti kohta koos videoga tööprotsessist ja fotoga näitusest on avaldatud EV100 veebilehel: https://www.ev100.ee/et/eesti-taimevaramu