Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu osakond

Prügi sorteerimine

 

Paberi, pakendi ja pandipakendi sorteerimine.

 

Alustasime prügi sorteerimist septembris 2016 ning esialgu sorteerisime ainult paberit ja pappi. Kuna meie koolis õpivad erivajadustega õpilased, oli vaja teha igasse klassi prügi sorteerimise juhis. Juhis tuli lihtne ja kõigile arusaadav, seetõttu võeti paberi ja papi sorteerimine ruttu omaks ning klassis olevad paberkotid täitusid võluväel. Täitunud paberkotide tühjendamine tänava lõpus olevasse paberikonteinerisse on saanud õpilaste vabaajategevuseks, mida nad teevad meelsasti pikapäevarühma ajal. Sel õppeaastal otsustasime lisaks paberile ka pakendit sorteerima hakata. Sorteerimise lihtsustamiseks tegime jälle juhise ning seekord valmistasime kunstiõpetuse tunnis sorteerimiseks vajalikud prügikastid. Prügikaste sai kolm (paber ja papp, pakend ja pandipakend).Nüüd on lisaks klassides olevatele paberikottidele üks paberiprügikast ka koridoris. Prügikastid koos juhistega panime koridori, et nii oleks kõigil mugav ja teisi segamata oma prügi ära sorteerida. Pakendikonteiner täitus esimesel korral kolme päevaga. Võib öelda, et projekt on olnud edukas ning kindlasti jätkame prügi sorteerimist. Juba järgmisel õppeaastal plaanime biojäätmeid sorteerima hakata.