Nurme Kool

DIGIALBUM EV 100

 

Õhinapõhine võimalus läbi digimaailma märgata looduses toimuvaid muutusi on kestnud läbi viie aastaringi. Kõige kaunimate loodusfotode digialbumi koostamine Eesti Vabariik 100. sünnipäevaks on kogu koolipere väga hea koostöö lõpptulemus.

 

Nurme Koolil on kaks õppekohta. Päinurme küla on suurte ajalooliste traditsioonidega looduskaunis koht Järvamaal, kus on soodne õppe-ja kasvukeskkond hariduslike erivajadustega õpilastele. Asukohast tulenevalt on õppetöö väga seotud loodusega. Värskendav on minna koolimajast välja, põnev on koguda infot, uurida, teha valikuid, jagada nähtut ja kuuldut. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös võimaldab erinevate ainete õpetajatel teha koostööd. Koos õpilastega katsetatakse digivahendeid ja veebikeskkondi. Õpilastel on välja kujunenud oma meelispaigad koolilähedases pargis, metsas, jõe ääres jm. Erinevatel aastaaegadel on tehtud fotojaht putukatele, taimedele, loomadele, keskkonnaprobleemidele. Lindude toitmine talvel on võimaldanud jälgida aialinde, jõeäärne luht lindude rännet, jõeperv kopra tegevuse jälgi, põld metskitsede liikumist. Metsaservas oleme kohanud rebast, jänest. Koolimaja lähedal on toonekure pesa, vanadel pargipuudel tegutsevad mitut liiki rähnid. Lapsed teavad, kus hakkavad varakevadel õitsema esimesed sinililled, lumikellukesed, ülased jne., kuhu kogunevad sügiseti rändlindude parved. Lapsed oskavad märgata erinevate loomade ja lindude tegevusjälgi. Matkamine ratastel ja jalgsi on viinud ka kaugematesse paikadesse Endla Looduskaitsealal, Järva-Madisel, Hüpassaares jm. Külaskäigud väikeettevõtetesse ja Kohtla-Nõmme kaevandusse on laienenud silmaring keskkonnaprobleemidest.
Looduses olemine on väga hästi aidanud õpilaste tähelepanu taastamisele, mõjunud hästi meeleolule, füüsilisele aktiivsusele ja sotsiaalsele suhtlemisele.
Koostada kõige kaunimatest loodusvaadetest digialbum Eesti 100. sünnipäevaks oli Nurme Kooli kõige ilusam ühismõte.
Sünnipäevakingi üleandmine toimus Eesti Vabariik 100 pidulikul aktusel 23. veebruaril 2018.a. Nurme Koolis Päinurme õppekohas.