Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Korduskasuta - anna esemele uus elu jälgides loodussõbraliku kodaniku põhimõtteid!

 

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi erinevad keskkonnasõbralikud tegevused: mänguasjade vahetamine "Sõbralt sõbrale", vanadest T-särkidest kaltsuvaipade kudumine, loodussõbralikust suhtumisest esseede kirjutamine, viktoriinist osalemine, infotund prügi sorteerimises, vanapaberi kogumine ja äravedu.

Eelmisel poolaastal tehti koolis palju erinevaid tegevusi säästmaks meie elukeskkonda:

- mänguasjade vahetamine "Sõbralt sõbrale" (13.11.17, 1.-3. klassid);
- vanadest T-särkidest kaltsuvaipade kudumine: kooli õpilased said kududa nädala jooksul (20.11-24.11.17) graafiku järgi; lastevanemad eelregistreerimisega 24.11.17 ning üldlinnaline aktsioon “Loodussõbralik mõtteviis ja ilu päästab maailma” toimus Tallinna loomaaia Keskkonnahariduskeskuses 26.11.17 jääkaru Aroni sünnipäeval;
- loodussõbralikust suhtumisest esseede kirjutamine ja parimate tööde kooliraadios ettelugemine (perioodil 6.11-26.11.17);
- jäätmetekke vähendamise nädala viktoriinist osalemine (korraldatud Keskkonnaameti poolt, 20.11.17 osalesid 7.-9.kl);
- keskkonnaameti infotund prügi sorteerimisest (23.11.17, 5.kl);
- jõulukaunistuste meisterdamiseks paberi kogumine (november 2017);
- vanapaberi kogumise aktsiooni "Vanapaberi uus elu!", mille tulemus oli suurepärane - 4 päevaga kogus meie kool 1340 kg vanapaberit (periood: 21.11-24.11.17):
 1.-3. klassid: 120,5 kg
 4.-6. klassid: 384,k5 kg
 7.-9. klassid: 128,5 kg
 10.-12. klassid: 55 kg
 Õpetajad: 651,5 kg
Vanapaberi äravedu toimus 24.11.17 ja täname ettevõtet Verben OÜ kogutud vanapaberi äraveo eest!