Tallinna Liivamäe Lasteaed

Kalurielu

 

Vahetu õppimine mere ääres, kalurikülas ja lasteaias. Tutvudes kaluri ameti ja kõige sellega seonduvaga ( kalad, kalapaadid, võrgud, traalid, kalurielu, kalurikülad jne).

Lasteaed lõi sügisel sõprussuhted Harju kalurite Liidu kaluritega, mille eesmärgiks oli lapsi tutvustada mere olemusega ka teistel aastaaegadel kui suvel. Tutvustada vahetult kalurite tööd ja töövahendeid ning anda ülevaade kalade teekonda toidulauale. Samuti tutvustada vahetult ise kogemise kaudu erinevaid meres elavaid kalu. Projekt on esialgu planeeritud terveks kalendriaastaks. Sügisel käisid kalurid lasteaias, saime kätte kala aabitsad ja lapsed käisid külas Tapurlas kaluritel. Tagasi tulles joonistati pilte, mis lähevad Harju Kalaliidu kodulehele. Plaanisime kõik edasised kaladega seonduvad üritused korraldada neljapäevasel päeval, mis ikka kalapäevana tuttav on.

8. märtsil käis lasteaias külas Rannamõisa Laevaseltsist Argo Aruvald. Ta tuli lasteaeda kaluririietuses näitas kalurivarustust, erinevaid õngesid ja seinale pilte sellest kuidas kalad meile koju jõuavad. Järgmisel kalapäeval rääkis kalur Argo lastele kaladest, mis elavad meres. Alguses näitas ta kalade elu meres, kuid siis läks põnevaks ja lapsed said kalu päriselt katsuda. Õhinal silmadega uuristati väljapandud kalasid. Selgus, et kõik olid julged ja soovisid kalu puutuda, selleks said nad kätte kummikindad ja kalaseiklus võis alata. Uuriti kalade suurust, -lõhna, -uimeid, -lõpuseid, -suud ja -raskust. Isegi sõimerühma lapse vaatasid kalu suurte silmadega ja mõned julgemad isegi katsusid kalu.

Järgmisel kahel kalapäeval meisterdasid lapsed puidust kalasid. Esmalt tuli valida juba tuttav kala (ahven lest, kilu) ja puidust kalad tuli esmalt liivapaberiga ära lihvida, seejärel vastavalt kalale ära värvida. Lõpuks riputati kalad saalis oleva traalilina külge.
Mais, kalapäeval, saab iga laps räimerümbi, mille peseb, kastab munasse, jahusse ning asetab pannile. Räimedega ahjuplaadid viiakse kööki ahju. Küpsenud räimed süüakse ühiselt rühmas. Mais toimub veel paadiehituse vaatamine, paatide meisterdamine ja kalamängud.