Tallinna Lepatriinu Lasteaed

Keskkonnapäev "ÖKOTRIINU"

 

Keskkonnahoid ja säästva eluhoiaku kujundamine on Tallinna Lepatriinu lasteaias olulisel kohal. Korraldame lastele keskkonnaminuteid, matku, perepäevi ja juba kaks aastat keskkonnaalast üritust "Ökotriinu".

Tähistame üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat juba 2 aastat keskkonna-üritusega „Ökotriinu”. Sihtgrupiks on 5-7 aastased lapsed. Lisaks meie lasteaia meeskondadele kaasame alati meeskondi Kristiine Linnaosa lasteaedadest ja Harku valla Alasniidu lasteaiast. Kokku osales mõlemal korral saalis 10 meeskonda 50 lapsega. Ürituse eesmärgiks on olnud:
- uued teadmised loodushoiust,
- ümbritseva keskkonna märkamine,
- keskkonnahoiu tähtsus,
- säästev eluhoiak,
- oskus kasutada jääkmaterjale,
- meeskonnatöö ja uute sõprade leidmine.

Lapsed tutvustavad oma meeskonda ja eelnevalt taaskasutatavatest materjalidest meisterdatud mängu või õppevahendit. Mõlemal aastal mängime „Ökotriinu” teadmiste mängu, kus ülesanded puudutavad jäätmete võimalikku vähendamist ja tarka tarbimist. Meeskonnatöö ülesanne on valmistada midagi jääkmaterjalidest: 2016. aastal valmistati nukk Ökotriinu ja 2017. aastal valmisid rahakassad, lillepotid, pliiatsitopsid.
Muidugi ei saanud läbi ilma lõbusa mängu ja tantsuta. Üritusel osalenud meeskonnad said kaasa keskkonnaalaseid materjale, et neid tutvustada ka teistele rühmakaaslastele. "Ökotriinu´l" vajaminevate materjalide varumisele aitasid kaasa kõik lasteaia töötajad. Üritus sai teoks keskkonnahoiu töögrupi initsiatiivil ning ei nõudnud lisaressursse. Koostamisel on „Ökotriinu” vihik, kuhu koondame kõik mängud, meisterduste kirjeldused.