Tallinna Lasteaed Kikas

Mälumäng Mustamäe öökull

 

Mälumäng "Mustamäe öökull I" alustas Tallinna Lasteaed Kikas eestvedamisel 2014. aastal 5 Mustamäe lasteaia osalusel. Sellel kevadel täitus viis aastat ja "Alusharidus 100" raames osales 15 Mustamäe lasteaeda 4-liikmeliste laste võistkondadega (6-7-aastased)..

Mälumängu küsimuste temaatika on kujunenud keskkonna elurikkuse ja globaalse kodakondsusega seonduvaks. 2014. aaasta mälumängu teemaks oli "Rahvapärimus". Lapsed teadsid vanaaegseid tööriistu ja nende kasutusala, Eesti vanasõnu, mõistatusi, loomade nimetuste sünonüüme, rahvapillide tundmist helikandjalt ja piltidelt, rahvatantse rahvakalendri tähtpäevi.

2015. aasta teema "Metsamuinasjutt". Lapsed teadsid metsa liike, puude nimetusi, taimeliike metsas, rahvapäraseid nimetusi nagu pedajas, palumari, linnuliike, piltidelt kui ka hääli helikandjalt, lillede nimetusi ja rahvapäraseid nimetusi.

2016. aasta teema oli "Maad ja rahvad". Lapsed teadsid, kus asub Pisa torn, kes on injutid, millised on riikide lipud, millisel maal süüakse kõige rohkem juustu, mis on kilt jne.

Eelmise aasta teema "Lemmikloom". Lapsed teadsid, milliseid koduloomi inimestel esineb. Tundsid piltidelt kasside ja koeratõuge, milliseid närilisi esineb  ja linde, keda kodudes peetakse. Teadsid päritolumaid ja toitumist.

2018 Eesti mäng. Lapsed teadsid fakte Eesti metsast, puude liike, jõgesid, järvi ja lahtesid, lindude, loomade nimetusi. Erinevate taimede, lindude ja putukate äratundmist elurikkuse kaartidelt. Teati aasta tegijaid 2018. Rahvakalendri tähtpäevadega seonduvat. Tunti Eesti rahvariideid ja erinevaid esemeid. Teati Eesti linnadega seonduvat. Kuna osaleme ka Rohelise Kooli programmis, siis edaspidi on kavas küsimused koostada antud temaatikat silmas pidades. Kasvatades keskkonnateadlikke, õpihimulisi ja maailma avastamisele avatud lapsi. Loodame oma alustatud traditsiooni jätkata ka edaspidi.