Sillamäe lasteaed Päikseke

Liiva-, vee- ja arenduskeskused

 

Lasteaeda on loodud liiva-, vee- ja arenduskeskused laste silmaringi ja ümbritseva maailma laiendamiseks. Lisaks on planeeritud arendukeskuste kasutamise eesmärgid, väljatoodud töösuunad, metoodilised õppevahendid ning valmistatud arenduskeskustele sisustused.

 

Õppe-ja arenduskeskkonna rikastamiseks on lasteaeda loodud liiva, -vee ja -arenduskeskused, millel on oma töösuunad, eesmärgid ja sisustus. Sobitusrühmas, kus on erivajadustega lapsed on avatud taastuskeskus. Kõige väiksematele lastele on loodud kohanemise keskus. Osalises keelekümblusrühmas töötab tunnetus- ja kõnekeskus, mis soodustab emakeele ja teise keele omandamiseks ja arendamiseks. Koos lastega ja lastevanematega on soetatud ja valmistatud õppevahendeid. Looduslik materjal ja keskuste sisustus soodustavad laste arengut, silmaringi ja ümbritseva maailma tajumise laiendamiseks. Kasutatud materjal liiva, -vee ja –arenduskeskustes on ökoloogiline puhas ning vastab vajalikele nõuetele. Soetatud looduslik ja kineetiline liiv soodustab lastel maailmatunnetust ja laiendab silmaringi. Kasutame looduslikke materjale (tammetõrud, kastanid, kivid, kuivatatud puulehed ja õied), mis edendavad laste teadmisi maailmast, soodustab loodusesse hoolivat suhtumist. Õpetajad tegelevad lastega kasutades liivateraapiaga valgustatud lauda. Veekeskuses täidavad lapsed erinevaid hingamisharjutusi ja õppemänge. Lastel arenevad matemaatilised teadmised ja kommunikatiivsed vilumused. Koolieelikud õpivad hoolikalt ja säästlikult suhtuma veesse.

Lasteaias on loodud õpperaamat „Liiva-, vee- ja arenduskeskused“, mis on õpetajate metoodiline materjal. Loodud õppemänge kastutavad pedagoogid oma töös lastega. Õpetajad jagasid oma kogemusi arenduskeskuste kasutamisel rahvusvahelisel konverentsil Ida-Virumaa haridusasutustele, mis oli organiseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Õpetajad täiendavad edaspidigi arenduskeskustes materjale.