Sillamäe Lasteaed Jaaniussike

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike – keskkonnasõbralik ja loodust armastav lasteaed

 

Lasteaias Jaaniussike viiakse läbi erinevaid loodusprojekte, mis aitavad lastel saada esmaseid teadmisi ökoloogiast ja looduse kaitsmisest. Projektide peaeesmärgiks on katsete tegemise läbi ning kõikide meelte abil arendada lastes looduse hoidmise vajalikkust.

Kuna linnalastel tavaliselt toimub eemaldumine loodusest, siis lasteaia eesmärk on õpetada last loodust tundma, armastama ja hoidma. Lasteaial on suur õueala, kus kasvab palju puid ja erinevaid ilupõõsaid. lisaks muruplatse ja lillepeenraid. Lasteaia rühmades on toimunud projektid: „Seemnest kasvab taim“, „Aiamaa“, „Imeline sibulkuppel“, „Vesi-vesi“, „Säästame kuusepuud“, „Talv“, „Väike tilgake“, „Kuuseke“, „Kust me piima saame?“, „Värvilised jääkillud“, „Uurime kive“ ja teised. Igal aastal osaleme Keskkonnaameti poolt korraldatud projektides. külastasime ka Kauksi ja Oandu külastuskeskust.

Lasteaiaõpetajad peavad oluliseks ka mängu, sest lapse areng toimub suures osas mängu kaudu. Mänguplatsidel on võimalik jälgida ilmastikunähtusi (päeva pikkust, loomade, putukate ja lindude mitmekesist elutegevust, inimeste tegevust). Korraldatakse mänge loodusmaterjaliga (liivaga, kividega, veega, lumega, lehtedega, viljadega, koorega, oksakestega, teokarbidega, käbidega). Lastele meeldib eriti seda kõike uurida luubi abil. Lapsed tutvuvad materjalide erinevate omadustega. Selleks kasutatakse mängulisi tegevusi: “Mis ja kus kasvab”, “Tunne ära ja nimeta”, “Leia kirjelduse põhjal”, "Ladvad ja juured". Lapsed lahendavad loodusega seotud mõistatusi. Oskavad määrata erinevate vahenditega tuule suunda ja kiirust. Vajaduse korral õpetajad loovad ise kvaliteetseid õppematerjale (nt lotomäng „Eestimaa roheline maailm“).
Lasteaia lähedal asuvad mererand, männik ja linnapark. Looduses käimise võimalus aitab õpetajatel kavandada loovaid ja arendavaid tegevusi ning aitab laste igakülgsele harmoonilisele arengule. Igal aastaajal on võimalik vaadelda, uurida, kuulata loodushääli, mängida, saab korjata looduslikku materjali, meisterdada ning jälgida inimtegevuse mõju loodusele. Lastevanemaid kutsutakse tegevuste organiseerimisse või julgustatakse tegevustest osa saama. Õpetajad vestlevad ka nendega säästva eluviisi põhimõtetest.