Kandidaadid

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Loodusõpetuse eesmärke lasteaias on palju, ja meie põhiliseks eesmärgiks, oli see et laps tunneb ümbritsevat keskkonda ning oskab seda kaitsta ja arendada. Laps on arvutist, telerist ja siseruumidest eemal, ta viibib rohkem õues ning armastab loodus.

Kohtla/Järve Maleva Põhikool

Positiivne õpe on tulemuslik ja õnnelik õpe Kogu meie kooliperele on tähtis olla keskkonnasõbralik ning muuta meie ümbrust paremaks huvitava ja praktilise tegevuse kaudu. Eriti positiivne oli viimase kolme õppeaasta kogemus, milles osales terve kool

Karmen Kisel

2017. õppeaasta sügisel loodi koolis õpilastest, õpetajatest ja vanemastest koosnev keskkonna aktiivgrupp-töörühm Kuristiku rohelised, kelle ülesandeks on algatada ja juhtida erinevaid keskkonanteadlikkust tõstvaid üritusi.

Eliise Tust

Lepatriinu rühma lapsed viisid läbi prügi sorteerimist käsitleva õppeprogrammi, mis koosnes prügi korjamisest looduses, sorteerimise õppimisest ning hiljem selle sorteeritud prügi võimalikult mitmekesisest taaskasutusest lasteaia igapäevaelus.

TWG PPR

Lapsed toovad kodust tühjaks saanud leivakotte, lõikame need ribadeks ja heegeldame imelisteks vaipadeks.

ILLUKA KOOL

Projekt “100 kõrvitsat elevantidele” on just hea näide sellest, kuidas väikesest ideest võib kasvada suur kogukonda kaasav üritus ja koos saadakse üle igast takistusest.

Mäetaguse Lasteaed Tõruke Trikitõrude rühm

Meie rühma õppetegevuste teemad on seotud väga palju loodusega. Oleme lapsi õpetanud märkama ja hoidma loodust.

Gedy Siimenson

Gedy on õpetaja, kes Tartu loodusmaja huvikooli loodus- ja keskkonnauuringute huviringis on õpilastega koos mõtestanud kestliku arengu põhimõtete järgimise olulisuse igapäevaelus ning jagab oma õpilastega neid teadmisi nii Eestis kui välismaal.

Pille-Riin Pärnsalu

Pille-Riin korraldas Tartu käsitööhuvilistele meisterdamis- ja käsitöövahendite laada, kus iga soovija sai müüa ja vahetada kodus üle jäänut. Kes soovis toetada loodusmaja huvikooli õpilaste käelist tegevust, sai annetada vahendid huvikoolile.

Holstre Kool

Holstre kooli õpilased osalevad igal aastal loodusõppepäevadel, mille korraldab õpetaja Irma Tooming ja ta taotleb selleks rahastust SA KIK-ist. 2016.a. sai läbi viidud kaks loodusõppepäeva tervele kooliperele ja kolmas noorematele õpilastele.