Kandidaadid

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

 Mänguasjade vahetamine "Sõbralt sõbrale"  Vanadest T-särkidest kaltsuvaipade kudumine  Loodussõbralikust suhtumisest esseede kirjutamine  Viktoriinist osalemine  Infotund prügi sorteerimisest  Vanapaberi kogumine ja äravedu

Kärt Sarapik

Sellel kevadel viisime oma Mesimummi rühma laste algatud projekti- „ AITAME PÄÄSTA PUTUKAD“. Kuna taaskasutuse ning prügi teema raames sai räägitud lastele putukate täbarast olukorrast seoses inimtegevuse mõjuga, plaanisid lapsed putukate aitamist.

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike kollektiiv

Lasteaias viiakse läbi erinevaid loodusprojekte, mis aitavad lastel saada esmaseid teadmisi ökoloogiast ja looduse kaitsmisest. Projektide peaeesmärgiks on katsete tegemise läbi ning kõikide meelte abil arendada lastes looduse hoidmise vajalikkust.

Natalja Langinen, Tatjana Tukanova, Jelena Zhvanskaja (+7 rühmaõpetajad)

On loodud liiva-, vee- ja arenduskeskused laste silmaringi ja ümbritseva maailma laiendamiseks. On planeeritud arendukeskuste kasutamise eesmärgid, väljatoodud töösuunad. On loodud metoodilised õppevahendid, valmistatud arenduskeskustele sisustused.

Tõstamaa Keskkool õpilased ja õpetajad Heili Timm, Laura Jõe, Aimar Silivälja, Anu Peterson

Kalanduse propageerimine ja selle traditsioonide tutvustamine noortele Manija saarel kolmepäevases laagris koos oma ala spetsialistidega. Otsesed kasusaajad on Tõstamaa keskkooli põhikooliastme õpilased.

Hiiu Valla Lasteaed

Meie lasteaed on tervist edendav lasteaed alates 2010.aastast. Aastate lõikes on õppe- ja kasvatustöö eesmärkideks looduse ja ümbritseva keskkonna avastamine. Meie lasteaia asukoht soosib õpet õues, lähiümbruses on kaks parki, meri ja mets.

Eralasteaed Kaur Rakveres

Talumunade haudumine inkubaatoris lasteaia rühmatoas.kuni laste silmeall koorus munast tibu. Lapsed jälgisid arengut munast koorumiseni ja kasvu kaks nädalat Laps sai tibu käes hoida.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Selle tegevuse käigus viime laste keskkonnakasvatust ellu mitut tüüpi tegevuste käigus: katsed, eksperimendid, ekskursioonid jne. Äratame huvi konkreetse elusorganismi vastu, milleks on taimed. Äratame soovi kaitsta, hoolitseda nende eest.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Selle tegevuse kaudupaps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt. Toetame laste loomupärast huvi ja uudishimu looduse vastu, avastamissoovi, silmaringi avardamist ja mitmekülgse maailmapildi arendamist.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Loodusõpetuse eesmärke lasteaias on palju, ja meie põhiliseks eesmärgiks, oli see et laps tunneb ümbritsevat keskkonda ning oskab seda kaitsta ja arendada. Oma eesmärgi saavutamiseks me viisime läbi erinevad tegevused.