Kandidaadid

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

Saaremaa Ühisgümnaasiumi innovatiivsed algatused: Saaremaa ainsa keskkonnahariduskeskuse loomine, teadusteater eri loodusainete lõimijana, õppefilmid, kogu maakonna õpilaste kaasamine teaduspõhisesse loodusharidusse, Teadlaste ÖÖ Kuressaarde toomine.

Kadri Kõiv

Kadri Kõiv on loomaaia keskkonnahariduskeskuse spetsialist, kelle osaks on olnud koolidele mõeldud formaalharidust toetavate programmide käivitamine.

Aet Möllits

Aet Möllits kui loomaaia uue keskkonnahariduskeskuse spetsialist on oma töödes ja tegemistes loov ja innovaatiline. LoLoLo (loodushariduslik loometöö loomaaias) projekt, säästva arengu õppepäevad, huviringid, lemmiklooma pereülikool jne

Marina ja Erhard Janssen MTÜ Rakendusökoloogia Keskus

Sillamäe ja Narva piirkonna inimeste aktiveerimine osalemaks keskkonna ja säästva arengu projektides ja aruteludes;

Voka Lasteaed Naksitrallid

Lapsed õppisid looma taimedele kasvamiseks sobivat keskkonda ja said teada, kuidas väikestest seemnetest saab mõne aja pärast teha salatit kogu rühmale.

Kohila Gümnaasiumi Hageri algklassid

Viidi läbi tegevuste sari Kohila Gümnaasiumi Hageri algklasside lastele ja nende vanematele tõstes sihtrühma teadlikkust tee tootmisest, sellega kaasnevast globaalsest keskkonnamõjust ning õpiti koos tarbima kodumaist taimeteed. Toetas KIK.

Tallinna Männiku Lasteaed

Sidusime oma projektis keskkonnakasvatuse ja vanema põlvkonna kogemused. Projekt viisime läbi(15 - 19 sept. 2014). Moto - SAMA TÄHTIS KUI MÄNNILE VÕI KUUSELE ON TEMA KÄBI, OLED SINA KA OMA VANEMATELE JA VANAVANEMATELE.

olga.kekkonen

Oma hoovist leitud imepisikene oravapoiss,katkise käpakesega sai nimeks "Jontsu" sest olen lasteaias Eesti keele õpetaja. Siis kui tulin tööle pisiorav puuris,muutus "Jontsu" laste lemmikuks.

Maive Runtel, Signe Kaasik, Ly Raave

Tartu Lasteaed Krõll territooriumile on rajatud 2014. a kevadel dekoratiiv- tarbeaed. Tarbeaed annab lastele võimaluse läbi praktilise tegevuse kogeda taimede arengut. Ühiselt rajatud tarbeaed aitab kaasa koostööle ja pakub samas ka silmailu.

Tallinna Lille Lasteaed

Avastusretkede 4 tk ja õuesõppepäevade 4tk läbiviimine neljal erineval aastaajal: sügisel, talvel, kevadel, suvel. Osalejateks lasteaia 4 rühma lapsed. Projekt viidi läbi õppeaasta jooksul september 2013-juuni 2014.