Nõmmelaste loodusturniir

Nõmmelaste loodusturniir

 

Nõmme piirkonnakoolidele suunatud Nõmmelaste loodusturniiri eesmärgiks on tekitada põhikooli õpilastes õpihuvi loodusainete vastu läbi loodusainete populariseerimise, kasutades praktilisi ülesandeid.

Eesti ühiskond ja hariduspoliitika pööravad järjest rohkem tähelepanu õpilaskesksete meetodite kasutamisele õppetöös, selleks et kujundada loovalt mõtlevaid ühiskonna liikmeid ning sellega toetada innovatsiooni ja keskkonna haridustegevuse edendamist Eestis. Riiklik õppekava rõhutab, et õppe- ja kasvatustöös on oluline õpimotivatsiooni hoidmine, õpilaste huvide arendamine, õppesisu ja omandatavate oskuste seostamine igapäevaeluga, mis aitaks õpilasel teha karjääri valikut, jätkuõpingut loodus- ja keskkonnateadusega seotud aladel.

2015. aastast korraldatakse Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 11. loodusharu õpilastega koostöös Nõmme piirkonna koolide loodusainete õpetajate eestvedamisel koos Nõmme Loodusmajaga Nõmmelaste loodusturniiri. Nõmmelaste loodusturniir toimub kaks korda aastas ja selles osaleb umbes 13 meeskonda (49 õpilast) viiest Nõmme koolist. Nõmmelaste loodusturniiri eesmärgiks on selgitada välja Nõmme koolide parimad loodusainete tundjad, äratamaks noorte seas huvi keskkonna korrashoiu ja loodusainete vastu, pakkuda uusi ja põnevaid teadmisi kasutades sealjuures mängulisi praktilisi ülesandeid. Ülesandeid lahendades on ka oluline meeskonnatöö, et lahendamine sujuks hästi.

Traditsiooniks on kujunenud ka teiste õppeasutuste külastamine ja koostöös Nõmmelaste loodusturniiri korraldamine: Tallinna Mereakadeemia (2016), Tallinna Loomaaed (2017) ja Eesti Loodusmuuseumis (2017). Nõmmelaste loodusturniiril on oma sümboolika. Sümboolika kujutab endast männikäbi, mis sümboliseerib tarkust ning loodusainete omavahelist kokkukuuluvust. Ühtlasi on ka männid Nõmme loodusele väga iseloomulikud ning rohelise ja pruuni värvi kombinatsioon tähistab looduslähedust. Füüsika, geograafia, keemia ja bioloogia sümbolid käbil näitavad nende ainete kokkukuuluvust. 2018. aastast anti võitjatele, kelleks oli võistkond Tallinna Nõmme Põhikoolist, Nõmmelaste loodusturniiri rändkarikas, mille ideekavandi esitas Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikooli 3. klassi õpilane Eliisabet Serman.

.