Muraste Kool

Meie õpime loodust tundma looduses viibides

 

Muraste Kool peab väga tähtsaks looduskeskkonda.Õpime kevadel ja sügisel õues, meil on ümberringi kaunis loodus ja meile meeldib looduses viibida. Toimetame ka oma kooliaias ja peagi saame oma õunapuudelt vilju noppida. Meie tegutseme koos.

 

Muraste Kool on uus algkool, tegutseme kolmandat aastat ning lähtume kõigis oma tegevustes kooli visioonist, mis esmapilgul küll ehk ambitsioonikas näib, aga me ise usume sellesse. Meie kooli visiooniks on: „Muraste Kool on aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonnakool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks“. Selle saavutamise nimel teeme me üheskoos tööd.

Meie koolipäevad näevad pisut erilised välja. .Nimelt on meil iga päev pikk õuevahetund, kõik klassid õpivad sügisesel ja kevadisel perioodil korra nädalas terve päeva õues, tantsuvahetunnid on regulaarsed ning meie ühised tähtpäevade tähistamised on väga lõbusad. Meil on koos tore olla! Meie toimetamisi ei sega koolikell, vaid aeg kulgeb loomulikult ja tegevuste iseloomu arvestavalt. Lapsevanemad on koolimajja oodatud ning paljud on kasutanud võimalust klassi ees tundi anda, mille teema valib iga vanem ise.

Vanemad on viinud lapsi ka rappa ja metsa, ikka selleks, et loodusega koos olla ja teadmisi koguda. Ja meil on oma kooliaed, kastisüsteemne küll, aga ikkagi armas. Ka õunapuuaed on meil olemas. Meile meeldib elada loodusega koos. Meie õpikeskkonnaks on lisaks koolimajale ja selle ümbrusele ka õuesõppeklass, mis valmis E- piima toel. Õppetöö toimub ka kooli kõrval asuval loopealsel ja Muraste Looduskaitsealal, sealsed rajad on meile tuttavaks saanud. Looduses liikudes arvestame me ümbritsevate asukatega ning korjame üles teiste poolt metsa jäetud prügi. Meie projektõppeperioodididel on ka igal aastal olnud loodusega seotud teemasid. Eelmisel õppeaastal olid näiteks kõige populaarsemad metsa- ja matkatarkuste omandamisele suunatud grupid. Meie kooli õpilastele meeldib väga õues tegutseda.