MTÜ Eesti Ellujäämisselts

Rahulikult ja järjekindlalt

 

Aktiivõpet kasutades on loodusõppeprogramme läbi viidud 15 aastat. Viimase 3 a jooksul osales neis üle 1000 noore. Seltsi juhataja naases äsja aastaselt enesetäiendusreisilt - keskkonnasõbraliku haridustegevuse alaseid kogemusi omandas ta 20 riigis.

MTÜ Eesti Ellujäämiselts on keskkonnateadlikkust edendavaid tegevusi ellu viinud üle 15 aasta. Õues õppimist ja aktiivõpet kasutades on Põlva- ja Võrumaa, aga ka kaugemate piirkondade lapsi, noori ja täiskasvanuid õpetatud pidevalt. Kokku on selleks taotletud ja ellu viidud üle 50 projekti. Paljud neist on keskendunud erivajadustega lastele - mitmeid aastaid tehti koostööd Narva ja Tilsi Lastekoduga, Vastseliina Internaatkooliga, Urvaste kooliga. Seltsi õppeprogrammidel „Kuidas looduses hakkama saada“, „Looduses liikumine ja käitumine“ ning „Elu looduses erinevatel aastaaegadel“ osales aastatel 2014-2017 enam kui 1000 noort. Seltsi tegevuse jooksul ei ole töötasu kellelegi makstud - programme läbi viivad juhendajad on seda teinud vabatahtlikkuse alusel ning teenitud tulu on jäänud seltsi eesmärkide täitmiseks.

Aktiivne ollakse ka rahvusvaheliselt - partneriks oldi „Õpime Õues“ ja „Õpime positiivset distsipliini“ õpikoostööprojektides, lisaks mitmetes projektides alltöövõtjaks-koolitajaks. Näiteks viis selts Leader programmi raames terve õppeaasta vältel läbi matkaringi Orava valla noortele ning huvilaagreid Võrumaa noortele.

Seltsi juhataja Aigar Liping täiendab end pidevalt, et ikka oleks osalejatele uut ja huvitavat edasi anda. Aastate jooksul on ta läbinud palju keskkonnatemaatikaga seotud koolitusi – ökorühma juhi, erinevad juhtimis-, loodusturismi, aktiivse puhkuse ja koolitajate koolitused. 2017. aasta kevadest 2018. aasta kevadeni viibis ta aastasel enesetäiendusreisil, omandades uusi keskkonnasõbraliku haridustegevuse alaseid kogemusi 20 riigis, peamiselt Balkanimaades. Kogemuste edasiandmiseks on juba kavandatud kohtumised mitmete Võru- ja Põlvamaa koolide ja lasteaedade pedagoogidega.

Seltsi tegevused on kajastust leidnud ka üleriigilises meedias – Estonian Air’i pardaajakirjas ning Tervis Plussis. Selts andis oma panuse ka Kanal 2 eetris olnud sarja „Tütardega metsikus looduses“ teostamisse.