Maie Itse

Lahemaa Looduskooli lõiminguprojektide ellukutsumine

 

Lahemaa Looduskool on MTÜ, mis viib kokku looduse ja pärandkultuuri huvilised ning selle vahendajad. Maie Itse korraldab matku, toob eri koolide õpilased kokku lõimumisprojektidesse ning õpetab tajuma loodust kõigi oma meeltega.

Üks Looduskooli viis keskkonnateemaga tegelemiseks on loodusharidus. Matkade ja projektide kogemisega õpivad osalejad tundma Eestimaa erinevate paikade loodust - mis on millega seotud ja kuidas seda kaitsta. Igasse projekti on kaasatud erinevate elualade asjatundjad. Õpitut kinnistatakse läbi erinevate loovtegevuste: räppimine, luuletused, rahvalaulud, plakatid, esitlused, viktoriinid.

Teine, palju määravam tõik on see, et õpetaja Maie on teinud loodusest MEIE pärandi. Tema meetodid lasevad loodust sügavamalt tajuda – näiteks kuulatada joa vulinat, keeta korjatud taimedest teed, laulda sooja särava lõkke ääres, mängida tähistaeva all vanu ringmänge, õppida tundma vanu legende ja lugusid, matkata hiirvaikses öises lumises metsas. Läbi nende kogemuste pakkumise kasvavad inimesed, kelle jaoks on puhas loodus tõeliselt oluline ning kes on valmis selle hoidmise nimel pingutama. Tegevuste edukust näitab nende populaarsus.

Projektid täidavad erinevate kodukultuuridega õpilaste lõimumise eesmärki, mille käigus toimub loodusteemalise ja pärandkultuurilise sõnavara omandamine läbi tegevuste ja ehedate elamuste. Kahe aasta jooksul on 49 päeval toimunud 11 projekti (Kevad, Suvi, Sügis, Talv, Kas tunned Harjumaad I-II, Avastame Eestimaad I-II, Veekogude saladused jne). Neist on osa saanud ligi 200 õpilast 15st koolist. Alustati 4-päevase projektiga, kus osales 24 õpilast Kadrioru Saksa Gümnaasiumist ja Loksa Gümnaasiumist. Lisaks mitmepäevastele projektidele toimuvad ühepäevased loodust ja sellega seonduvat tutvustavad kogu perele mõeldud matkapäevad Lahemaal ja Pakri poolsaarel: rahvamatk “Tere, kevad”, looduskaitsekuu matkad, “Metsajõulud”. Populaarsed on ka õppetegevust toetavad keskkonnahariduse õuesõppe päevad, kus on osalenud koole nii lähedalt kui kaugemalt, sh Tartumaalt ja Ida-Virumaalt.

Lahemaa Looduskooli võtmesõnaks on LÕIMING ja seda kõiges: loodus ja pärandkultuur, loodus ja loovus, loodus ja õppeained. Kõige selle juures ei unustata looduskaitset ja jätkusuutlikku eluviisi.