Luunja Lasteaed Midrimaa

Kasti-Kati teise ringi tegevuskobar

 

Lasteaias toimus 2016/2017 targa tarbimise teema-aasta, mille eripalgelised tegemised jätkusid sel aastal. Kasti-Kati kutsus kõik suured ja väikesed midrid põnevatesse tegevustesse, haarasime kaasa ka pered - majandame säästlikkuse põhimõttel.

Lähtudes lasteaia tegevus- ja õppekava eesmärkidest tegutseme tervise- ja keskkonnateadliku käitumise kujundamise nimel nii suurtes (õpetaja eeskuju) kui väikestes midrilastes, lisaks lasteaias hoone majandamises terviklikult. Kompaktse tegevustekobara liitis ühtseks ilmekas lõbus tegelaskuju Kasti-Kati, tegutsedes lastega erinevatel teemapäevadel. Kasti-Kati tarkusepäeva mängupeost lastega sai hoogu rühmade projektipõhine tegevus jääkmaterjalidest meisterdamine, avastamine ja katsetamine ning ise mänguasjade loomine, nende funktsiooni laiendamine korduvkasutuses. Ise kingituste valmistamise südamlikkust rõhutas Kasti-Kati nii lasteaia sünnipäeval kui jõuluaja advendihommikute lavastusmängudes. Lasteaia ruume kaunistame laste loometöödega, jõulupuud ehitasime vanadest raamatutest, postkaartidest, CD-plaatidest, piimapakkidest.

Koos Kasti-Katiga panid lapsed õuealale Päästeameti üleskutsel kokku vanadest CD-plaatidest ülisuure helkiva 112. Loodusnädalatel toimusid vana-aja mängude päev, matkamäng „Puhas keskkond“, osavõtt looduskeskuste 3 jäätme-õppeprogrammist, Luunja jäätmejaama külastus, laste kohtumine Swedpanga esindajaga raha kulutamisest ja videote tegemine tarbimisest. Lasteaia avastustoa teemad olid seotud erinevate materjalide ja nendest valmistatud esemete taaskasutusega (klaas, papp, plast, metall, kile, CD-d jne). Pered olid kaasatud mõtete kogumisele ideekaardil, materjalide hankimisse, näituse korraldamisse, õueala talgupäevale ja koolitusse riidetööstusest. Õuele on loodud tegevusseinad vanadest pottidest-pannidest, veetorudest, pajuonnid puupakkudega, ronimisrada alevis langetatud palkidest ja komposter jäätmete kogumiseks. Maja renoveerimine võimaldab kasutada elektri asemel loomulikku päikesevalgust ja ruume mitmefunktsiooniliselt. Mänguvahendeid jagame, Eliisi jt digikeskkondade kasutamine on vähendanud tunduvalt paberi tarbimist, oleme suutnud vähendada ka toidujäätmete hulka.

Link videole: http://midrimaa.luunja.ee/oleme-nahtavad/