Liia Ortus

Õpetaja Liia loob õpilastele võimaluse astuda sisse looduse väravast

 

Õpetaja Liia Ortus tekitab Tõrva Gümnaasiumi õpilastes loodushuvi arvukate keskkonnaprojektide kirjutamise kaasabil ning loob võimaluse minna uusi loodusteadmisi ammutama ja õppeprogramme läbima kogu kooliperel.

 

Tõrva Gümnaasiumi õpetaja Liia Ortus on aktiivselt püüdnud õpilastes süvendada sõbralikku suhtumist ümbritsevasse looduskeskkonda korraldades projektide abil põnevaid loodusretki, õppekäike ja looduslaagreid. Koolis õpib ca 450 õpilast ja neile meeldib õues eluslooduse keskel läbi vahetu kogemuse. Õpetaja Liia on kogu oma hinge ja südamega järjepidevalt ja ennastunustavalt tegelenud loodusprojektide kirjutamise ja elluviimisega. Ikka neli-viis projekti aastas, et kooli kõik 1.-12. klassi õpilased läbiksid arendavaid õppeprogramme nii koolis kui ka erinevates loodus- ja keskkonnahariduskeskustes ning nende õpperadadel. Saadud teadmised ja praktiline kogemus aitavad koolis õpitut kinnistada.

Projekt „Loodus tunneb meid, kas meie teda tunneme?“ sai KIK- i Maakonnasipelga tiitli 2017 ja kajastati seda nii Terevisioonis kui ka Maalehes. Populaarsust on kogunud uurimuslikud ja säästva arengu põhimõtteid toetavad keskkonnalaagrid Sagadi looduskoolis ja Võrtsjärve õppekeskuses. Need annavad oskuse mõista looduses toimuvaid protsesse ning nende olulisust elurikkuse säilitamisel. Õpilased saavad positiivse elamuse koos olemisest, tegutsemisest, liikumisest ja õppimisest ning võimaluse kasutada ka selliseid õppevahendeid, mida tavakoolis lihtsalt pole ning see on huvitav, hariv ja vajalik.

Kuigi projektide kirjutamine, sobivate õppeprogrammide valimine, kokkulepete sõlmimine, hinnapakkumiste küsimine, kõige organiseerimine ning aruandlus on väga aeganõudvad tegevused, on õpetaja tegemistes näha ja tunda tõelist entusiasmi kogukonna heaks, sest terve koolipere on erinevatesse projektidesse kaasatud.

Õpetaja Liia on väga hea, loodusest teab ta kõike head.

Link videole https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/1372cda4-924d-4de8-8cdf-db4a7a2d0e6e/torva-gumnaasium-tahistab-1