Lasteaed Ojake Lepatriinu rühm

Prügi teine elu

 

Lepatriinu rühma lapsed viisid läbi prügi sorteerimist käsitleva õppeprogrammi, mis koosnes prügi korjamisest looduses, sorteerimise õppimisest ning hiljem selle sorteeritud prügi võimalikult mitmekesisest taaskasutusest lasteaia igapäevaelus.

2017. aastal viis Lepatriinu rühm läbi pidevalt kestva õppe- ja kasvatustegevuse seeria. Algust tehti ühise prügi korjamise ja sorteerimisega. Selleks tekitati rühma neli erinevat papist prügikasti, mis tähistati vastavate siltide ja piltidega, et lastele oleks arusaadav, mis sorti prügi millisesse prügikasti tuleb paigutada. Neli prügikasti olid biolagunevad jäätmed, paber ja papp, pakendid ning eraldi veel pudelid, sest pudelid viidi programmi lõpus üheskoos taaraautomaati. Tänu nende prügikastide olemasolule said lapsed selle aja jooksul suurepäraselt selgeks prügi sorteerimise kui loomulikult ka selle tegevuse vajalikkuse ning olulisuse. Tegevuse jooksul näidati lastele tooteid, mis on valmistatud taaskasutatud materjalidest ning tutvustati selle märki.
Prügi sorteerimise käigus ja prügikaste tühjendades tehti prügi seast alati valik nendest asjadest, mida saaks laste ja õpetajate arvates rühma igapäevategevustes taaskasutada, ennekõike kunstis ja käsitöös. Välja valiti erinevaid tetrapakendid, paberirullid, pudelid, kommipaberid ja isegi munakoored. Tetrapakenditest meisterdati aja jooksul nii mängumaju kui ka lindudele söögimaju. Paberirullidest meisterdasid poisid autosid, busse ja lennukeid. Pudeleid kasutati pintslitopside ja mõne uue vaasi valmistamiseks. Kommipabereid korjati kokku kommipaberiusside meisterdamiseks. Munakoored korjati aga kokku, et neid taimekasvupotikestena kasutada. Õpetaja abiga täideti poolikud munakoored mullaga, mille sisse puistati siis juba seemneid, ennekõike muruseemet. Lapsed ise hoolitseid oma munakoorepotikeste eest neid igapäevaselt kastes ja vaadeldes. Kui muru tärkama hakkas, jälgiti huviga muru kasvuprotsessi ning vajadusel asuti isegi muru pügama. Selle tegevusega said Lepatriinu rühma lastest mitmedki lapsed oma esimese istutamise kogemuse.