Külli Kalamees-Pani

Külli Kalamees-Pani -- bioloogiaõpetaja ja keskkonnahariduse edendaja

 

Külli Kalamees-Pani on bioloogiaõpetaja, loodus- ja keskkonnahariduse edendaja. Ta on rajanud Tartu Ülikooli loodusmuuseumis mitmekesise ja tervikliku haridustegevuste süsteemi. Nii pedagoogina kui arendajana on tema tegevuse fookuses alati õppijad.

 

Külli Kalamees-Pani on mitmekülgne ja aktiivne bioloogiaõpetaja ning mitteformaalse loodus- ja keskkonnahariduse edendaja. Ta töötab Tartu Ülikooli loodusmuuseumis ja botaanikaaias loodushariduse koordinaatorina ning pedagoogina alates 2006. aastast. Enne loodusmuuuseumisse tööle asumist töötas ta alates 1984. aastast Tartu Loodusmajas ja sealhulgas aastatel 2002-2005 Tartu Keskkonnahariduskeskuse juhatajana. Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on ta välja töötanud tervikliku haridustegevuste süsteemi – õppeprogrammid laias valdkondade ringis, regulaarselt korraldatavad huvipäevad peredele, ekspertidega kohtumise looduõhtud täiskasvanud loodushuvilistele, loodusretked põnevatesse paikadesse üle Eesti. Ta on koostanud õppevahendeid. Külli on innukas eestvedaja ja organisaator – ta on juhtinud arvukaid keskkonnaharidusprojekte, septembris seeneajal koostab populaarseid seenenäitusi muuseumis, keskkonnahariduskeskustes ja koolides, kevadel viib ta huvilised linnuvaatlustele, sügisel seeneretkedele.

Pedagoogina on ta mitmekülgne ja paindlik – ta saab edukalt hakkama nii mudilastele esmase loodushuvi tekitamisega, gümnaasiumiõpilaste juhendamisega kui ka õpetajatele täiendkoolitust läbi viies. Ta valdab mitmekesiseid õppemeetodeid, seahulgas naudib õppetööd loodusrajal, kasutab kollektsioone muuseumi õpikeskkonnas, kombineerb õppetöösse digitaalseid õppevahendeid. Külli orienteerub laias teemade ringis. Mitmekesisust demonstreerivad tema juhtimisel Tartu Ülikooli loodusmuuseumis hiljuti välja töötatud uued õppeprogrammid alates väikelastele ja algklasside õpilastele mõeldud loomariigi tutvustamisest kuni vanemale põhikooli astmele ja gümnaasiumile evolutsiooni ja inimtegevuse mõjul elurikkuse vähenemist selgitavate programmideni. Külli on suurepärane õpetaja, usaldusväärne koostööparner, hinnatud kolleeg ning seejuures on tema tähelepanu alati suunatud eelkõige õppijate vajadustele.