Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Maleva Põhikooli linnalapsed loodusele lähemale

 

Positiivne õpe on tulemuslik ja õnnelik õpe. Kogu meie kooliperele on tähtis olla keskkonnasõbralik ning muuta meie ümbrust paremaks huvitava ja praktilise tegevuse kaudu.

Selleks, et loodust hoida, tuleb teda kõigepealt tunda. Loodusainete õpetaja Anna Soosaare eestvedamisel koostöös Iisaku looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialisti Anne-Ly Feršeli, kooli juhtkonna, 1.-9. klasside klassijuhatajate, õpilaste ja lapsevanematega ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toetusel viisime aastatel 2015-2017 ellu kolm loodus- ja keskkonnaharidusprojekti „Maleva Põhikooli linnalapsed loodusele lähemale“. Projektitöö andis võimaluse äratada huvi looduse vastu, huvituda looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest, õpetada märkama looduses toimuvaid protsesse.
Keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks valisime järgmised tegevused: õppeprogrammide korraldamine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes, õppekäikude korraldamine keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes. Kõik õppeprogrammid toimusid vahetus keskkonnas: ise kogedes, ise avastades ja ise õppides, mis aitas tõsta osalejate keskkonnateadlikkust.
Õppeprogrammide läbiviijateks olid Ida-Viru Linnuklubi, MTÜ Avatud ja Hoitud Loodus, ELKS Alutaguse osakond, Kõnnu Dendropark, RMK Kauksi looduskeskus, RMK Sagadi looduskool, Vaivara Sinimägede sihtasutus, Alutaguse Matkaklubi, Iisaku looduskeskus. Õpilased käisid Jõhvi linnapargis, Mäetaguse Jäägrimuuseumis, Kurtna mõhnastikus, dendropargis, Kauksi looduskeskuses, Sagadi looduskoolis, Sinimägede Muuseumis, Kohtla Kaevanduspargis, Saka-Ontika pankrannikul, Iisaku looduskeskuses.
Õpilastel avardus silmaring ja teadmiste maht. Kujunes välja arusaam, et loodust tuleb hoida ja kaitsta, muutusid käitumisharjumused looduses. Lapsed mõistsid, milles seisneb looduskaitse olemus, millised on suurimad ohud elurikkusele ja kuidas vähenenud elurikkused meid mõjutavad, lisaks omandasid arusaamu keskkonnahoiust ja looduse jätkusuutlikust arengust. Õpilaste suhtumine loodusesse muutus säästlikumaks.
Hoiame koos Eesti loodust!