Kohtla-Järve lasteaed Tareke

“LOODUSE MÄNGUD”

 

Loodusõpetuse eesmärke lasteaias on palju ja meie põhiliseks eesmärgiks oli see, et laps tunneb ümbritsevat keskkonda ning oskab seda kaitsta ja arendada. Laps on arvutist, telerist ja siseruumidest eemal, ta viibib rohkem õues ning armastab loodust.

 

Lasteaed alustas oma tegevusega sügisel ja kuna sügis on väga kaunis aastaaeg, siis lasteaia peaeesmärk oli anda lastele võimalus näha sügisese looduse rikkust, looduse muutumist ning teha sügisese looduse teemal loometöid. Tegevuste käigus jälgiti erinevaid objekte ja nähtusi: sügisese looduse muutumine jalutuskäikude ajal; sügisvärvide ilu ja rohkus; lasteaia alal olev lilleaed; rändlinnud ja putukad; lasteaia alal kasvavad puud. Korraldati ka kindla eesmärgiga jalutuskäike: „Meie lasteaia puud ja põõsad“, „Otsime sügise märke“ ning mängisime mängu „Leia puu kirjelduse järgi“. Lastes tekkis looduse jälgimise huvi ja oskus märgata selle muutumist. Meisterdati sügislehtedest valgusfoor ja lisaks ka joonistati nende abil.
ÕUESÕPPEMÄNG „SÜGISENE AARETEJAHT“
See põnev jaht õpetab olema tähelepanelik looduses ja märkama aastaaegade vaheldumisega kaasnevaid muudatusi.
ROLLIMÄNG “LOOMAKLIINIK” AITAS KASVATADA LASTES TAHTMIST HOOLITSEDA LOOMADE EEST
Laps ja mäng on teineteisest lahutamatud. Rollimängus avalduvad lapse teadmised ja oskused. Oma lemmikloomadele tõttab appi loomaarst, kaasas kohver, mis sisaldab hulgaliselt hoolitsuseks vajalikke abivahendeid.
Didaktilised mängud “Kuidas putukad söövad”, “Kus elavad putukad?”
MÄNG “PUU- JA KÖÖGIVILJAD”
Nende isetehtud mängude eesmärk on äratada laste huvi ja rikastada nende teadmised puu- ja köögiviljadest läbi integreerimise erinevates õppevaldkondades. Lapsed said elementaarseid teadmisi köögi-ja puuviljadest, nende kasulikkusest organismile ja nende kasvatamisest.
ÖKOLOOGILISED LAUAMÄNGUD
Mäng on juhtiv tegevus koolieelses vanuses. Laps saab infot kogu maailmast läbi mängu. Mäng aitab kasvatada hoolikat suhtumist loodusesse.