Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

“ÕPIME ARMASTAMA LOODUST ERINEVATE TEGEVUSTE ABIL”

 

Lasteaed Tareke erinevad tegevused keskkonnateadlikkumaks saamisel.

 

RAAMATU “LOODUSE KAEBUSED” LOOMINE
Selle töö eesmärgiks oli kujundada laste loodussõbralikku käitumist. Töö käigus said lapsed teada, et inimesed on rikkunud oma elukeskkonda ning see mõjutab kõiki teisi meie planeedil elavaid olendeid. Lapsed tegid ise järeldusi, mis saab edasi juhtuda ja igaüks pakkus, mida ta saab looduse heaks teha. Teema kokkuvõtteks lapsed esinesid etendusega “Hoia loodust!”.
LAPBOOK “PUNANE RAAMAT”
Kuna looduse kaitsmise teema pakkus lastele suurt huvi otsustasime minna edasi ja luua lapbooki „Punane raamat“. Tegemist on rühmas loodud raamatuga, milles on põhjalik informatsioon ohustatud liikide kohta. Selle eesmärgiks oli tutvustada lastele "Punase raamatu" mõtet, seletada ja harida hoolivat suhtumist kõikide elusolendite vastu ja teadvustada, et loodust peab kaitsma ning säilitama.
“PUNANE RAAMAT. JÄÄKARU”
Selle ökoloogilise tegevuse kaudu tekkis lastel ettekujutus ühest “Punase raamatu” esindajast. Nad said põhjalikke teadmisi jääkarust, tema välimusest, eluviisist ja ka faktoritest, mis ohustavad tõsiselt jääkarude ellujäämist tulevikus. Kunstilises tegevuses lapsed joonistasid karu karva rasseerimisvahuga.
ENTSOKLÜPEEDIATE JA RAAMATUTE HARULDASTEST LOOMADEST LUGEMINE, PILTIDE VAATLEMINE.
"ARKTIKA JA ANTARKTIKA LOOMADE MAAILMAGA" lapsed tutvusid Põhjamaa loomade välimuse, eluviisiga.
ÕPPETEGEVUS: LÕUNAMAA LOOMAD
LÕUNAMAALOOMADEST TEADMISTE KINNISTAMINE.
Lõunamaa loomadest teadmiste ja sõnavara kinnistamine toimus näputeatri kaudu.
METSLOOMAD TALVEL
Rühmas oli koos lastega koos loodud talvise metsa makett, mis võimaldab väga palju tegevusi ja mänge nii õppetegevuse ajal kui ka vabal ajal. Tutvustasime lastele Eesti metsades elavate loomade elu ja kombeid.