Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

ELAVNURK LASTEAIAS

 

Selle tegevuse kaudu suhtub laps ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt. Toetame laste loomupärast huvi ja uudishimu looduse vastu, avastamissoovi, silmaringi avardamist ja mitmekülgse maailmapildi arendamist.

 

Lasteaed Tareke elavnurgas elavad kalad, papagoid, deegud ja küülik.
ELAVNURGA IGAPÄEVANE KÜLASTAMINE
Iga nädal teeme õppekäike elavnurga elanike juurde, toidame neid ja jälgime, kuidas kalad akvaariumis ringi ujuvad. Räägime sellest, mis tingimusi loomad vajavad ja mida nad söövad. Samuti õpivad lapsed väljendama oma tundeid žestide ja näoilmede kaudu. Lemmikloomaga kasvamine annab lapsele mõistmise, kuidas pakkuda hoolt ja armastust endast hapramale.
DEEGU NING KÜÜLIKU JÄLGIMINE
Lapsed said teadmisi deegude ning küülikute maailmast, said kogeda positiivseid emotsioone ning loomi paitada ja toita. Lapsed oskavad kirjeldada nende välimust ja harjumusi.
ÖKOLOOGILINE ÕPPETEGEVUS: "TEOD"
Lapsed said tuttavaks ka viinamäetigudega, nende eripäradega, eluviisi ja toidulauaga.
Lisaks lastel oli võimalus käia Tallinna Loomaaias KIKi projekti raames. Reis loomaaeda oli väga huvitav ja informatiivne. Tore oli giidi selgitava ja huvitava jutu saatel uudistada kodumaiseid ja eksootilisi loomi, tutvuda elavnurga asukatega: kilpkonna ja tšintšiljaga. Lapsed said palju teadmisi elu võimalustest maal ja looduses, looduse hoidmisest, loomade pidamisest, nende eest hoolitsemisest ja looduslikest toodetest, mida võimalik loomade villast saada ja teha.