Kohila Gümnaasium

Kohila Gümnaasium- roheline kool

 

Kohila Gümnaasiumi koolipere keskkonnateadliku käitumist toetavad tegevused. Kooli füüsiline keskkond võimaldab sorteerida prügi, tuletab meelde ressursside säästliku kasutamist ning väärtustab tervisliku toitu.

 

Viimasel kahel aastal on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel kool soetanud sorteerimist võimaldavad prügikastid, jalgratta hoidjaid, koristuskärusid, valminud on kooli keskkonnapoliitika ja arengukava. Igal koolipere liikmel on kohustus koguda liigiti paberist, pandipakendist, olmejäätmetest ja patareidest tekkivat prügi. Kooli köök sorteerib lisaks biojäätmed ning pakendid. Vee säästmiseks on reguleeritud veesurvet ning loobutud joogivee automaatidest. Joogiveeks kasutakse kraanivett. Kooli jalgrattaparklat on kahel viimasel aastal oluliselt laiendatud, tänaseks on see kasvanud 120 kohani, kuid vajadus on veelgi suurem.

Teavitustöö tulemusena on vähenenud koolitoidu jäätmete ning kasutatav koopiapaberi hulk. Toidu jäätmete hulka on aidanud vähendada see, et õpilastel on võimalik koolilõuna ise komplekteerida. Selle tõenduseks on 2016.a 11. klassi õpilaste poolt läbi viidud uuringu andmete võrdlemine 2018.a kevade andmetega. Viimase kolme aasta võrdluses on märgata elektri ja vee tarbimise vähenemist. Küll, aga ei ole suudatud vähendada kütte tarbimist. Koopiapaberi kokkuhoiuks on pea igas klassis kasutusel dokumendikaamerad. Kasutatav paber on ökomärgisega. Samuti on ökomärgisega koolis kasutatavad puhastusvahendid. Puhastusteenindajad on läbinud koolitusi ning kasutavad ainete doseerimisel dosaatoreid. Jätkusuutlikule tarbimisel pöörtakse tähelepanu nii teemanädalate, käitumist suunavate siltide kui ka materjalide korduva kasutuse näol. Nt. paberi mõlemate poolte kasutamine, kunstis ja käsitöös jääkmaterjalide ümbertöötlemine. Osa on võetud pesakastide valmistamise, tammede kasvatamise jt. üleskutsetest. Juba kuus aastat istutab iga 1. klassi õpilane kooli metsa puu. Palju on juba suudetud keskkonnateadliku käitumise kujundamises ära teha, kuid soovime veelgi tõhustada oma koolis ressursside kasutamist ning jätkata teavitustööga. Kavas on soetada projektide toel koolile päikesepatareid elektrienergia tootmiseks ning taotleda rohelise kooli sertifikaati.