Kirke Raidmets

Aktiivne osalemine ja tegutsemine keskkonna heaks

 

Kirke osaleb Eestimaa Looduse Fondi talgutel ning on Tallinna Loomaaias vabatahtlik. Ta motiveerib oma tubliduse ja aktiivsusega nii enda vanuseid kui ka vanemaid inimesi enda ümber.

Kirke on olnud Tallinna Loomaaias vabatahtlik juba mitu aastat. Ta käib koristamas loomade aedikuid, aitab erinevatel üritustel ning müüb heategevus tooteid, mille tulu läheb ülemaalmsetele organisatsioonidele. Ta teeb seda kohusetundlikult ning hea meelega igal vabal hetkel ning võimalusel.
ELFi talgutel hakkas ta osalema eelmine aasta ning sellel aastal on ta aktiivselt osalenud Astangul konnatalgutel, aidates konni üle tee. Sinna on ta kaasanud ka oma sõpru ning klassikaaslasi ning teeb seda ka edaspidi. Tema püüdlikkus, kohusetundlikkus, siirus ja tahe motiveerib paljusid inimesi tema ümber tegema sama, mida teeb tema. Samuti tegeleb ta ka loodusfotograafiaga ning osaleb Tallinna Loomaaias Loomasõprade ringis, mida viib läbi Aleksei Turovski ning seda juba 7 aastat. Tema unistus on tulevikus töötada loomade ning looduse heaks.