Kandidaadid

Arhitektuurikool / MTÜ Ruumiharidus

Arhitektuurikool toob oma tegevuses tähelepanu nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviiisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna toimimist ja seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles.

Tallinna Saksa Gümnaasium ja sihtasutus

Tallinna Saksa Gümnaasiumi koridoriruum on mobiilsete lahendustega muudetud avatud õpperuumiks, kus on võimalik vahetunnis mugavalt aega viita, nutiseadmeid laadida ja õppetunde läbi viia.

Krista Tammiku, Kätlin Mesila ja Siblik

Tere. Mina olen kilpkonn Siblik. Ma elan Päikesejänkude rühmas ja mul on väga tähtis ülesanne! Koos minuga õpivad lapsed praktilisel teel, mis imeasi on ökosüsteem ja kuidas kogu loodus omavahel tihedalt seotud on.

Irina Putkonen

Aktsioon tegeleb loomasööki kogumisega Kohtla-Järve Varjupaiga jaoks.

Irina Leinsaar ja Marianne Kull

Õpetajad Irina ja Marianne on aastaid kujundanud väikestes lastes loodussõbralikku ja hoidvat suhtumist läbi loodusest saadud/kogetud teadmiste, oskuste ja tunnete. Nende kasvandikud õpivad ise looma, väärtustama, hoidma ja säästma kodukoha loodust.

Meelespea Waldorflasteaed

Lapsest saab loodust hoidev täiskasvanu, kui tal on võimalus aastaringi looduses olla. Käime igal nädalal looduses matkal - vihma, päikese ja lumega. Nii tuleb looduse kaitsmine hiljem loomulikult, ta ei näe ennast tarbijana, vaid osana loodusest.

Heategevusfond Aitan Lapsi SA, Eesti Pandipakend OÜ, Kultuuriministeerium

Projekti eesmärgiks on viia keskkonnasäästlikkuse ja pakendite taaskasutuse teemaline teatrielamus lasteaedadesse üle Eesti. 2016/2017 jõudsid keskkonnahariduslikud etendused 120-sse lasteaeda, millest on märtsi seisuga osa saanud ligi 5000 last.

Sirje Illopmägi, Laili Lurih

Et laste ning pedagoogide silmaringi ja loodusteadlikkust suurendada, koostati üheskoos õppematerjal „Õiteküllus kevadest sügiseni“. Põhjuse selleks andsid liigirikkad lillepeenrad.

Kiviõli Vene Kool

Kiviõli Vene Koolis viiakse 2016/2017 õppeaastal läbi keskkonna teemaline projekt "Looduselt inimesele ja targalt tagasi". Projekt sai rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnahariduse programmist. KVK osaleb KIK programmis esmakordselt.

Tallinna Lepatriinu Lasteaed

Peame oluliseks säästva eluhoiaku arendamist. Paber on materjal, millega me igapäeva- tegemistes kõige rohkem kokku puutume.Tegutseme laste ja peredega koos nii, et kinnistuks teadmine: Vanast paberist uue valmistamisel säästame oluliselt metsa.