Kandidaadid

Hiiu Valla Lasteaed

Meie lasteaed on tervist edendav lasteaed alates 2010.aastast. Aastate lõikes on õppe- ja kasvatustöö eesmärkideks looduse ja ümbritseva keskkonna avastamine. Meie lasteaia asukoht soosib õpet õues, lähiümbruses on kaks parki, meri ja mets.

Eralasteaed Kaur Rakveres

Talumunade haudumine inkubaatoris lasteaia rühmatoas.kuni laste silmeall koorus munast tibu. Lapsed jälgisid arengut munast koorumiseni ja kasvu kaks nädalat Laps sai tibu käes hoida.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Selle tegevuse käigus viime laste keskkonnakasvatust ellu mitut tüüpi tegevuste käigus: katsed, eksperimendid, ekskursioonid jne. Äratame huvi konkreetse elusorganismi vastu, milleks on taimed. Äratame soovi kaitsta, hoolitseda nende eest.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Selle tegevuse kaudupaps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt. Toetame laste loomupärast huvi ja uudishimu looduse vastu, avastamissoovi, silmaringi avardamist ja mitmekülgse maailmapildi arendamist.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Loodusõpetuse eesmärke lasteaias on palju, ja meie põhiliseks eesmärgiks, oli see et laps tunneb ümbritsevat keskkonda ning oskab seda kaitsta ja arendada. Oma eesmärgi saavutamiseks me viisime läbi erinevad tegevused.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Loodusõpetuse eesmärke lasteaias on palju, ja meie põhiliseks eesmärgiks, oli see et laps tunneb ümbritsevat keskkonda ning oskab seda kaitsta ja arendada. Laps on arvutist, telerist ja siseruumidest eemal, ta viibib rohkem õues ning armastab loodus.

Kohtla/Järve Maleva Põhikool

Positiivne õpe on tulemuslik ja õnnelik õpe Kogu meie kooliperele on tähtis olla keskkonnasõbralik ning muuta meie ümbrust paremaks huvitava ja praktilise tegevuse kaudu. Eriti positiivne oli viimase kolme õppeaasta kogemus, milles osales terve kool

Karmen Kisel

2017. õppeaasta sügisel loodi koolis õpilastest, õpetajatest ja vanemastest koosnev keskkonna aktiivgrupp-töörühm Kuristiku rohelised, kelle ülesandeks on algatada ja juhtida erinevaid keskkonanteadlikkust tõstvaid üritusi.

Eliise Tust

Lepatriinu rühma lapsed viisid läbi prügi sorteerimist käsitleva õppeprogrammi, mis koosnes prügi korjamisest looduses, sorteerimise õppimisest ning hiljem selle sorteeritud prügi võimalikult mitmekesisest taaskasutusest lasteaia igapäevaelus.

TWG PPR

Lapsed toovad kodust tühjaks saanud leivakotte, lõikame need ribadeks ja heegeldame imelisteks vaipadeks.