Kandidaadid

Tallinna Liivamäe Lasteaed

Lasteaia ja talu sõprus, mille käigus vahetult õpitakse tundma loomi, nende elu-olu. Talu viib loomadele lasteaia toidujäätmed ja loomad on rõõmsad.

Tallinna Liivamäe Lasteaed

Vahetu õppimine mere ääres, kalurikülas ja lasteaias. Tutvudes kaluri ameti ja kõige sellega seonduvaga ( kalad, kalapaadid, võrgud, traalid, kalurielu, kalurikülad jne)

MTÜ Eesti Ellujäämisselts

Aktiivõpet kasutades on loodusõppeprogramme läbi viidud 15 aastat. Viimase 3 a jooksul osales neis üle 1000 noore. Seltsi juhataja naases äsja aastaselt enesetäiendusreisilt - keskkonnasõbraliku haridustegevuse alaseid kogemusi omandas ta 20 riigis.

Tallinna Liivamäe Lasteaed

Tallinna Liivamäe Lasteaia lapsed annavad oma väikseks jäänud ja katkistele riietele uue elu, neid kaltsuvaipadeks kududes.

Sõmeru lasteaed Pääsusilm Mõmmikute rühm

Mõmmikud on õppeaasta jooksul tutvunud looduse erinevate külgedega, käinud õppekäikudel, väljasõitudel, kogunud ja valmistanud erinevaid vahendeid ning selle käigus saanud vajalikke teadmisi looduse kohta. Sealjuures on tehtud koostööd huvigruppidega

Ridala Põhikooli Lasteaed

Lateaialapsed tutvusid lapsevanemate ja kohaliku kogukonna abiga kogu aasta jooksul lindudega ja aitasid linde. Külastati Matsalu rahvusparki, osaleti linnuteemalisel konkursil, toideti ja vaadeldi linde ning riputati üles linnupesakaste.

Andres Üprus

Andres Üprus on Kehra kooli lapsevanem, kes eelmisel õppeaastal tuli välja ettepanekuga korraldada kooli loodusainete nädala raames jahindust tutvustav üritus. Algselt aasta loomale keskendunud mõttest kasvas välja nädalapikkune tegevustesari.

Kirke Raidmets

Kirke osaleb ELFi talgutel ning on Tallinna Loomaaias vabatahtlik.Ta motiveerib oma tubliduse ja aktiivsusega nii enda vanuseid kui ka vanemaid inimesi enda ümber.

Kristi Reineberg

Mida võiksime kinkida EV 100. sünnipäevaks. Otsustasime istuda koolimaja ette lilled. 1. plaktid kujundamine 2. seemnete külvamine 3. istikute eest hoolitsemine 4. pottide meisterdamine 5. lillede eest hoolitsemine

Lasteaia MARI Vaarikmarjarühm ja õpetaja Eve Järviste

Ühepajatoidu-projekti käigus, mis kestis aastaringselt, omandasid lapsed aktiivselt ja isetegemisrõõmsalt teadmisi ja praktilisi oskusi taimede arengu ja toidu lauale jõudmise protsessis laiendatud õuesõppe õpikeskkonna ja lõimitud tegevuste kaudu.