Kandidaadid

Galina Pustoshnaya, Dmitri Koroljov

Anda võimalus Narva linna 5. klasside õpilastele osaleda tasuta keskkonnahariduslikes programmides, mis toimuvad Ida- Virumaal, Iisakus. Kujundada õpilastes keskkonnateadlikkust, säästvat mõtteviisi, pakkuda aktiivset ja uurivat õpet.

AVE LOIGU

Õpetaja Ave Loigu on aktiivne initsiaator ja tubli tegutseja keskkonnavallas juba aastaid. Ta on õpetaja Ristiku põhikoolis ja tänu temale sai kool mõned aastat tagasi rohelise lipu.Lisaks sellele veab ta 2003.a-st kooli säästva arengu projekti.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

2014. a sügisel jälgisid Kohtla-Järve Tarekese lasteaia lapsed sihipäraselt sügisese puu ilu. Nad omandasid ettekujutuse ümbritsevast maailmast ja said teada, kuidas puud sügisperioodil elavad. Lapsed õppisid eristama puid välimuse ja lehtede järgi.

Räpina Aianduskool

Räpina Aianduskool saatis õppeasutustesse ligikaudu 1000 maitsetaimede komplekti, kuhu kuulus kaks sidrunmelissi ja kaks suhkrulehe taime. Projekti eesmärgiks on tutvustada, paljundada ja jagada taimi, muuta elu magusaks ning leida 1000 sõpra.

JANEK JOAB

Janek Joab on mitmekülgne õpetaja, kes õpetab koolis fotograafiat ja teeb huviringi. Väljaspool kooli juhendab vabast ajast loodusfotograafia ringi Märkajad. Janeki tegevus innustab noori märkama loodust, toimetama säästvalt ja keskkonnasõbralikult.

Eesti Arengufond, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ja advokaadibüroo GLIMSTEDT (Mirjam Vili)

Keskkonnaõiguse seminaride sarja eesmärk oli anda keskkonnast hoolivatele ettevõtjatele võimalus kaasa rääkida neid mõjutavate keskkonnaotsuste kujundamisel ning tõsta ettevõtjate keskkonnateadlikkust.

MTÜ Vabaajaklubi Toushi

2013 aastal toimus Räpinas Juku-Manni kunstiringi poolt väljakuulutatud kunstikonkurs: Taaskasutuse kunst. Samuti toimuvad aastaringselt regulaarsed kunstitunnid, mille raames lapsed õpivad hoidma loodust, taaskasutama erinevaid materjale. Rõõmsalt.

Türi Lasteaed Kesklinna Lasteaed

Kesklinna lasteaias toimus jäätmete teemal septembrist - detsembrini 2014 keskkonnaharidusliku õppekava toetavate tegevuse läbiviimine aktiivõppe meetoditel. Teemaprojekt “Jäätmeõpe Kesklinna lasteaias" hõlmas kõiki lapsi, vanemaid ja personali.

Õpilasgrupp Märkajad

Märkajate gruppi kuuluvad Antsla Gümnaasiumist 6.-11. klasside õpilased. Välipraktikumid on toimunud Vilsandil, Luhasoos, Taheval, Karulas, Taevaskojas ja Vormsil. Märkajate õppetundidesse kaasatakse protsessi kõik meeled, aistingud , emotsioonid.

Kerttu-Liina Urke

Eesti Pandipakend alustas keskkonnateemalise haridusprogrammiga 2012. aastal, eesmärgiga suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilastele ning õpetajatele pakendite taaskasutamisse suunamise tähtsust.