Kandidaadid

Valga Lasteaed Walko

Selleks, et näha ilu vanas kasutatud paberis ja papis tuleb anda "neile" uus elu. Just seda tegidki Walko lasteaia suured ja väikesed koostöös emade-isade, õdede-vendade, vanaisade ja vanaemadega. Valmis uhke skulptuuride näitus.

Lindi Lasteaed-Algkool

Lindi Lasteaed-Algkooli lasteaia vanema rühma lapsed ja koolilapsed on kahe aasta jooksul istutanud metsa, korjanud tammetõrusid metsloomade talviseks lisasöödaks, tutvunud jahimeeste tööde ja tegemistega ja õppinud tundma eestis elavaid metsloomi.

Türi Lasteaed, Särevere Lasteaed

2013/14 õppeaastal otsustas Türi vallavalitsus lammutada vana palkmaja. Üheskoos Türi vallavalitsuse, lastevanemate, õpetajate ning kogukonna liikmetega koguti majalt palgid ja ehitatu lasteaia õuealale istutuskastid ning istepingid õuesõppetegvuseks

Sirje Azarov

Saaremaa Muuseumi keskkonnahariduslikud muuseumitunnid „Aasta puu, lind ja orhidee“ ja „Vaatame Saaremaa sisse“ viivad meid puid vaatama ja paekivi märkama.

Metsküla Algkool

Metsküla Alkool on ainuke tegutsev kool Matsalu rahvuspargis. Koolis on välja töötatud tõhus kava õnnelikuks loodusõppeks läbivalt erinevates ainetes. Õpilased osalevad kõigis võimalikes programmides väga edukalt, hoiavad rahvuspargi pärandit.

Naiskond SARM- Sirje Laks, Aili Klein, Reet Järveküla ja Merila Pihlap.

Õppepäeva eesmärgiks oli läbi erinevate õpetlike tegeluste kaudu anda lastele uusi teadmisi inimtegevuse positiivsetest ja negatiivsetest tegevustest loodusele ning läbi praktiliste tegevuste kinnistada, kuidas nad ise saavad loodust puhtana hoida.

Tiiu Rebane

Suured ja väikesed krõllid õppisid loodust vaatlema ja hoidma. Neid aitasid õpetajad, emad-isad, Suveemand, Poku, Kaisukaru ja Lope. Uuriti, vaadeldi, mängiti, meisterdati, maaliti ja pandi taibukust proovile. Kõik meeled olid valla!

Gadi Rohtjärv

Liikumisõpetaja Gadi Rohtjärv´e vabatahtlikult omaalgatuslik Harjumaa Valgejärve looduskaitsealal õppekäigu - matka ettevalmistustöö, korraldamine ja läbiviimine Tabasalu Teelahkme Lasteaia meeskonnale andmaks faktiteadmisi ümbritsevast loodusest.

Veronika Uusna, Ulvi Tiisler, Maire Tuimets

Möödunud aastal toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis esimest korda loodussuuna välipraktikum, mille raames toimusid neljal päeval erinevad loengud, väljasõidud rabadesse ja praktilised tegevused.

VKK looduainete sektsiooni liikmed Külli Kärson, Ave Arop, Evi Tarro

Riikliku õppekava täitmiseks on Võru Kesklinna Kooli loodusainete ainesektsioon alates 2001. a Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi kaasabil viinud läbi kevadel mais õuesõpet 5.-9. kl õpilastega..