Kandidaadid

Silva Tölpt

Õppisime selgeks näidendi "Konn ja talv", millega esinesime kooliperele suures saalis. Läbi tunnetuse ja emotsioonide suutsime anda lastele vajalikke teadmisi konnade rändest kevadel ning motiveerida õpilasi hoolivalt suhtuma ümbritsevasse loodusesse

Melanie Pilat

Melanie Austriast, viibides 2013. aasta suvel Saaremaal, koostas näituse „Elusad saared. Elus Saaremaa“. Näitus koos hariduslike tegevustega tutvustab Saaremaa loodust selle tekkest kuni tänapäevani.

Tallinna Kadaka Lasteaed

Koostöös Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme malevkonnaga sai Kadaka lasteaiapere sel talvel (26.01-26.02.2015) õppida ja mängida köetavates sõdurite välitelkides. Valmis mängude kogumik (www.kadakalasteaed.ee).

Slaavi Põhikool

Ökoloogilise hariduse teema on Slaavi Põhikooli prioriteetsemaks suunaks.Õpilased osalevad Investerimiskeskuse poolt loodud "Looduskooli töös".Selle kooli raames viiakse läbi iga-aastane õpilaskonverents "Mina väike keskkonnauurija"

MTÜ Looduskool, Kristi Toom

MTÜ Looduskool on tublisti juhtinud mahukat projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Põlvamaa ja Võrumaa koolide õpilastele 2014. aasta kevadel“ ning jätkab oma tööd 2015 aastal.

Haanja Kooli õpilased

Igal kevadel volbripäeva eelsel päeval teeme kooliperega oma koduküla Haanja prahist puhtaks

Inge Vahter, Maie Meius

Saare mk 6.-12.kl õpilastele korraldatakse uurimistööde konkurss LOODUS INIMENE KESKKOND, teadurite päev ja 3-päevane looduslaager. Eesmärgiks looduse mitmekesisuse tundmaõppimine ja uurimine , loodust säästva eluviisi kujundamine. Alates 1994.a.

Narva Laste Loomemaja

Projekt algas 1. veebruaril ja lõpeb 29. detsembril. Kokku osales selles projektis 40 last. Uurimise objektiks laste jaoks oli valitud just puu. Projekt jagunes kolmeks etapiks – ettevalmistamine, uurimine ja materjalide üldistamine

direktor Tatjana Sinskaja, õppealajuhataja Jelena Radkovets, OÜ 3Olives juhataja Maria Rühka

Projekti idee on luua lasteaiarühma juurde aed aknalauale ja aed lasteaia õuealale. Projekt pakub lastele huvitavat tegevust ja teadmisi looduskeskkonnast. Projekt loob võimaluse arendada lapses kultuursuse aluseid ja inimlikke väärtuseid.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi loodussuund ja suunajuht Imbi Raudkivi

Läänemaa Ühisgümnaasiumi loodussuunas õppimine toetub aktiivõppele, meeskonnatööle, avastusõppele. Loodussuuna õppepäevad väljaspool kooli on õpilasi aktiviseeriva, keskkonnasõbraliku ja õnneliku õppe osa ning on teeninud ära õpilaste rahulolu.