Kandidaadid

Margit Mikk

Seoses jäälinnuaastaga tekkis mõte Kose Kultuurikeskuses purunenud klaasvitraaži taastamisest. Korraldati ürituste sari, kus peeti ornitoloogia- ja keskkonnakaitseloenguid, toimus matk, koguti raha kunstioksjoniga ja kaasati palju kohalikke inimesi.

Yury Gordeev

Õpilaste keskonnahariduse omandamine ja arendamine õpetaja poolt toimub õppeeskursioonide, näituste, õuesõppe korraldamise, õppevahendite koostamise ja kasutamise kaudu.

Yury Gordeev

Õpilaste keskonnahariduse omandamine ja arendamine õpetaja poolt toimub õppeeskursioonide, näituste, õuesõppe korraldamise, õppevahendite koostamise ja kasutamise kaudu.

Rakvere Triinu lasteaia LOODUSE TÖÖRÜHM

Rakvere Triinu lasteaia VEENÄDAL on loodud eesmärgiga tutvustada linnalapsele veemaailma. Tegemist on veekeskkonna loomisega õppetegevuste läbiviimiseks tubastes tingimustes. Veenädalal õpivad lapsed loodust vaatlema, erinevate nähtuste

MTÜ Alutaguse Matkaklubi

Alutaguse Matkaklubi on välja töötanud ja 2014 aastal läbi viinud 2 huvitavad õppelaagrit õpilastele: 1. Struuga elupaiga õppelaager 2. Uurimusliku õppe laager Kohtla-Nõmmel

Piret Jõul ja Helis Hani

Võistluse eesmärgiks on panna proovile õpilaste lai silmaring ning teadmised loodusest. Võistlus tugineb 1. klassis omandatud teadmistel ja oskustel ega vaja eelnevaid ettevalmistusi. Osalevad Tartu linna 2. klasside 4-liikmelised võistkonnad.

MTÜ Alutaguse Matkaklubi

Kokku viidi läbi 8 rahvamatka, kus toimusid retked looduses või tööstusmaastikul, ettekanded ja õpitoad. Ravamatkad viidi läbi erinevates piirkondades ja nende korraldusse olid kaasataud erinevad kogukonnad - kokku 16 organisatsiooni + lektorid.

Sofia Sokolovskaja, 6.a klass, Narva Vanalinna Riigikool

Loodusõpetuse tunnis ma sain lisaülesande teemale „Maapind“, mis oli seotud tulpide kasvatusega. Töö algas novembris, aga oli lõppenud märtsis.Kasvatusprotsessist mõtlesin välja muinasjuttu „Barsike – tulpide vaenlane“, samal ajal tegin pilte.

Eesti Ornitoloogiaühing MTÜ, Urmas Abel

Loodusteemalise mälumängu eesmärgiks on looduse tutvustamine läbi mängu, rohelise mõtteviisi propageerimine ning meid ümbritsevast elukeskkonnast huvitatud inimeste ühendamine.

Harku Lasteaed, Riina Õunmaa

Meie lasteaias on juba aastaid väärtustatud loodusega koos kasvamist, et lapses tärkaks hoiak, mis sunnib silmad märkama, avab südame, et hoolida ning tõukab tegudele, kui seda vaja. Loodus on meile omane ja usume, et seda oleme ka meie loodusele.