Kandidaadid

Irina Loktionova

Tunnustamist väärib Irina Loktionova - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli geograafia- ja bioloogia õpetaja, kes on teinud suure panuse laste arendamiseks.

Tatjana Derbneva

Tatjana Derbneva on Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli keemia, bioloogia ja loodusteaduseõpetaja. Sellel õpetajal on väga palju energiat laste huvi äratamiseks ümbritseva maailma vastu.

Mürakarude rühm, õpetajad Irina Leinsaar ja Marianne Kull

Oleme olnud uudishimulikud loodussõbrad aastaid.Enim on meie lastele rõõmu valmistanud ravimtaimede uurimine. Meie eesmärk on, et lapsed õpivad tundma, loodust säästvalt korjama ja kasutama ravimtaimi tervise eest hoolitsemisel- õnnelikud taimetargad

Ülikoolide Keskus Saaremaal SA

Erinevate loodus- ja keskkonnahariduslike koolituste korraldamine täiskasvanutele ( sihtgrupid lasteaia ja koolide algklasside õpetajad, turismivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad, loodushuvilised, Saare-, Hiiu- ja Lääne maakondade kogukonnaliikmed).

Haja Ojarand, Evi Vilu

2 Tarvastu Gümnaasiumi õpetaja algatatud üritus, mis toob kokku maakonna koolide loodushuvilised algklassiõpilased, et läbi praktiliste tegevuste ja käikude tutvuda Viljandimaa looduse ja selle kaitsmisega. Tegevusse on kaasatud kaasaegsed nuhvlid.

Viljandi Huvikool

Allikate väärtustamine erinevate valdkondade ja -tegevuste koostöös: allikate otsimine, -avastamine, -uurimine, -teavitamine; allikatest loomine luules, -muusikas, -kujutavas kunstis, -pärimuses; näidiste valmistamine maketina ja kaev/paviljonina.

Tatjana Derbneva, Larissa Filippova

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis süstemaatilist toimub mitmekülgne keskonnasõbralike tegevuse, mis seotud nii loomingulise loodusainete tundide andmisega, kui ka pideva lisa väljas pool kooli tegevusega.

Paldiski Lasteaed Naerulind

Ühel jaanuarikuu nädalal olid kodud sigimist, sagimist täis. Kõigil ühine eesmärk, meisterdada vanadest asjades, tunda rõõmu emme ja issiga ühisest meisterdamisest. Lisaks emotsionaalsele väärtusele lisandumas säästev tarbimine, prügi vähendamine

Türi lasteaed Lokuta

Igapäevasele õuesõppele on laste mängud rikkamad ja loovamad. Lapsed oskavad õues viibides ise juba uurida, märgata, avastada loodusmärke ja muutusi looduses. Õpetaja ülesanne on kaasa võtta uurimisvahendid ja põnev uurimismäng algab kohe.

Tallinna 32. keskkooli 11B klass / peakorraldaja Helena Eharand

Tallinna 32. keskkooli 11B klass korraldas talgud, mille raames rajati Mustamäele ligi 300 m2 lillemuru ja lisaks lillepeenraid, ehitati ja paigaldati kaks putukahotelli ja arvukalt pesakaste ning täiendati vana väsinudhekki uute õitsvate põõsastega.