Kandidaadid

Krista Piir

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis on üks õppesuunast loodus- ja majandus õppesuund, mille õppekavas on Keskonnakaitse õppeaine. Aineõpetaja Krist Piir pakub õpilastele teadmiste ja oskuste kõrval ka praktilisete tegevuste võimalusi lisaks.

Tallinna Tammetõru Lasteaed

Lasteaia õuealal oli tihe ja hooldamata pargiala. Nappis õuevahendeid, kuna lasteaias paiknes aastakümneid algkool.Lasteaed otsustas peale hooldusraiet tekkinud puumaterjali kasutada laste mängu- ja õuevahenditeks.Tööks kaasasime erinevaid huvigruppe

Triin Rassulov

Tartu loodusmaja lastenurgas on kasutatud mahlapakkidest mängumaja. See on õpetaja Triinu idee. Maja ehitamiseks kulus 456 mahlapakki. Lapsed on majast vaimustuses ja tulevad isegi varem looduskooli, et enne tundi majas mängida saaks.

Aivo Tamm

Aivo Tamm juhendab Tartu Ülikooli loodusmuuseumis tegutsevat zooloogia huviringi. "Kui oled juba zooloogiaringi sattunud, on sellest ringist raske välja saada. Sind ümbritsevad huvitavad loomad ja sõbralikud kaaslased!" kiidavad tema õpilased.

Aivo Tamm

Aivo Tamm juhendab Tartu Ülikooli loodusmuuseumis tegutsevat zooloogia huviringi. "Kui oled juba zooloogiaringi sattunud, on sellest ringist raske välja saada. Sind ümbritsevad huvitavad loomad ja sõbralikud kaaslased!" kiidavad tema õpilased.

Rännuämblike võrgustik MTÜ

Raamatu "Avasta Eesti. SOOMAA" välja andmine. Soomaa tutvustamine ja külastajate sinna kutsumine.

MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts

2005. a asutatud selts on loonud poolsaarele kolm rannamaastikke tutvustavat õpperada koos taristuga. Välja on antud 3 trükist Lahemaa rannakülade lugudega. Korraldatakse Baltic Sea Projecti koolidele mereteemalisi programme/merepäevi Lahemaal.

Isemoodi Isetegijate Loovustuba

Oleme loomingulised, mängulised ja leidlikud inimesed, kes teevad kõike omamoodi ja isepäiselt. Otsime pidevalt uusi ideid, mida vahvat ja praktilist valmistada erinevatest materjalidest ja esemetest, mis ümbritsevaid meid igapäevelus.

Konguta kool ja 4.klass

Konguta kool on aastaid arendanud õpilastes keskkonna hoidmist säästva arengu printsiipe järgides(sh KIKi proj.) Energiasäästu ja taaskasutuse teemaga oleme aktiivselt tegelenud 3 aastat, 4.klassi aktiivgrupi eestvedamisel. Nädalast on saanud kuu.

Alutaguse Matkaklubi MTÜ

MTÜ Alutaguse Matkaklubi ensindaja oli Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengukava 2015-2020 koostamise koordinaator ja koostaja. Arengukava koostamist finantseeris Keskkonnaamet.