Kandidaadid

aad

rhyry

KEMIT

dsfgew

Maiu Põldoja, Kristi Virula

Pärnu Mai Lasteaia meelepuudega laste rühma 10 last osalesid projektis "1000 sõpra". Hoolega jälgiti, uuriti, kasvatati, paljundati, jagati suhkrulehe ja sidrunmelissi taimi, vastati iganädalastele küsimustele ja osaleti ning võideti konkurssidel.

Katrin Ilau juhendaja ja Prillimäe/Salutaguse lapsed ja noored.

Meie juhendaja Katrin Ilau teeb ilusate ilmadega meiega koos õues vahvaid asju.Alati on see seotud lõbusate tegevuste ja uute teadmistega. Ta suudab leida taaskasutust isegi vanast kausist ja lagunenud kuurist! Meie kutsume teda Salutaguse BuGati

Kuujäneste rühm

Huvitume õuesõppest ja väärtustame keskkonda! Mis me teeme: õuesõpe, töökasvatus, Õismäe õpperada, keskkonna teemanädalad, robootikanäitus „Prügitarkus“, prügi teekonna uurimine, prügikunst Rühmas: kompostikast, paberprügi, olmeprügi

Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ

Projekt toimus ühe õppeaasta vältel põhikooli vanuseastmes pikema protsessina. Meie sooviks oli kaasata eri vanuseastmete õpilasi ja eri ainetes tuua esile keskkonna säästmise võimalusi. Vahel loevad väga lihtsad otsused igapäeva elus!

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Sügis on väga kaunis aastaaeg. Lasteaia peaeesmärk oli anda lastele võimalus näha sügisese looduse rikkust, jälgida tema muutumist, teha sügisese looduse teemal loometöid.

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke

Lasteaia õuealale on rajatud aiamaa. Taimed kasvatati ise. Aiamaa rajamise eesmärk on see, et lapsed võiks avardada oma teadmisi ümbritsevast maailmast, hoolitseda taimede eest.

Avinurme Lasteaed Naerulind

Avinurme Lasteaed Naerulind lapsed ja töötajad kogusid vanapaberit. Kogutud paber viidi Räpina Paberivabrikusse, kust saadi vastu joonistuspaberit ja käsitöökartongi.

Sipsiku rühm

Tallinna Lasteaed Vikerkaar koolieelikute rühm Sipsik esitas näidendit "Mida teha kokku korjatud prügiga?", õppis prügisorteerimist ja paberi säästmist. Valmisid Paint programmiga joonistatud looduse pildid, mida saab näituselt Qr koodide abil leida.