Kandidaadid

Narva Keeltelütseum

Narva Keeltelütseum on keskkonnasõbralik kool, mille õppetegevuse üks prioriteetidest on keskkonna kaitsmine, ökoloogilise elustiili ja säästva arengu populariseerimine, kogukonna kaasamine keskkonnasõbralikesse üritustesse.

REGINA URB

Õpetaja Regina Urb töötab Tudulinna Põhikooli eesti keele ja loodusõpetuse õpetajana. Kokku juba 45 aastat. Kuna õpetaja ise armastab väga loodust, siis on suutnud ta oma kiindumuse kaudu õpetada vaatama ja nägema imelist loodust ka oma õpilasi.

MTÜ Tuleviku Heaks

Eelkooli lapsed ja kooliealised lapsed saavad koguda tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühjasid A, AA, AAA ja nööp-patareisid.

Mardi lasteaia Naerulindude rühm

Tänu Naerulindude rühma lapsevanemale,kes tõi rühma oma pisitütre beebitoidupurke said lapsed õppida keskkonda hoidvat suhtumist. Nimelt leiti purkidele taaskasutust viiel erineval viisil aasta jooksul. Ühest purgist palju rõõmu!

Narva Lasteaia Käoke keelekümblusrühm Kuldkalake

M.Õ.J.U. suvekool on mõeldud keelekümlusrühma lastele vanuses 5 - 7.a. M.Õ.J.U. kooli teemad on kodukoha loodus, keskkonnakaitse põhimõtted ja looduskaitse teadmised. M.Õ.J.U. kooli teoreetilised ja praktilised tegevused korraldatakse õues.

Kernu Põhikooli õpilased

Lihtsuses peitub rõõm. Pesakastid meie kooli juures on toonud lastele palju põnevust. Õpilased hoiavad loodust ja säästavad keskkonda,seda õpivad ka ainetundides. Koos tegemine ja looduses viibimine ainult kinnitab kui vajalik see kõik meile on.

Valga Põhikool 3.d klass ja õp. Kairi Voode

Õpilased osalevad erinevates keskkonnaprojektides, saades erinevaid tunnustusi. Õuesõpe, looduse uurimine on üheks tähtsaks osaks õppimises. Oma tegevusega on nad innustanud ka teisi klasse rohkem projektides osalema.

Narva Laste Loomemaja

Juunis 2016 lõpetas projekt teemal „Linnud“, millest võttis osa 43 Narva Soldino Gümnaasiumi neljandate klasside õpilast. Projekti raames, tänu omafinantseerimisele ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK abile, toimusid mitmed teaduslikud üritused.

Evelin Laanest

Evelin Laanest juhendab Ääsmäe noortekeskuses kahte väga vahvat ringi, mis pakuvad uusi teadmisi kohalikele noortele, Evelini juhendamisel viivad noored läbi põnevaid katseid, õpivad uusi oskuseid ja käivad matkamas.

Maiu Põldoja, Kristi Virula

Pärnu Lasteaed Mai meelepuudega laste rühm osales Räpina Aianduskooli sõbrapäevaprojektis „Maasikasõbrad”. Eesmärk oli kasvatada, hooldada, uurida kuumaasika taimi, võrrelda nende kasvu saada vilju, vastata küsimustele ja osaleda konkurssidel.