Kandidaadid

Meelespea Waldorflasteaed

Lapsest saab loodust hoidev täiskasvanu, kui tal on võimalus aastaringi looduses olla. Käime igal nädalal looduses matkal - vihma, päikese ja lumega. Nii tuleb looduse kaitsmine hiljem loomulikult, ta ei näe ennast tarbijana, vaid osana loodusest.

Heategevusfond Aitan Lapsi SA, Eesti Pandipakend OÜ, Kultuuriministeerium

Projekti eesmärgiks on viia keskkonnasäästlikkuse ja pakendite taaskasutuse teemaline teatrielamus lasteaedadesse üle Eesti. 2016/2017 jõudsid keskkonnahariduslikud etendused 120-sse lasteaeda, millest on märtsi seisuga osa saanud ligi 5000 last.

Sirje Illopmägi, Laili Lurih

Et laste ning pedagoogide silmaringi ja loodusteadlikkust suurendada, koostati üheskoos õppematerjal „Õiteküllus kevadest sügiseni“. Põhjuse selleks andsid liigirikkad lillepeenrad.

Kiviõli Vene Kool

Kiviõli Vene Koolis viiakse 2016/2017 õppeaastal läbi keskkonna teemaline projekt "Looduselt inimesele ja targalt tagasi". Projekt sai rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnahariduse programmist. KVK osaleb KIK programmis esmakordselt.

Tallinna Lepatriinu Lasteaed

Peame oluliseks säästva eluhoiaku arendamist. Paber on materjal, millega me igapäeva- tegemistes kõige rohkem kokku puutume.Tegutseme laste ja peredega koos nii, et kinnistuks teadmine: Vanast paberist uue valmistamisel säästame oluliselt metsa.

Tallinna Tuule Lasteaed

2. veebruar on rahvusvaheline märgaladepäev. Tuule Lasteaed uuris terve nädala, mis need sood ja rabad on, miks nad on meile olulised, kuidas nende käsi käib ja kuidas meie saaksime neid hoida. Lapsed käisid Viru rabas kohapeal vaatamas.

Tallinna Tuule Lasteaed

Kui soe peab olema talvel tuba? Kas niisugune, et võime suveriietega ringi liikuda või veidi jahedam ja paneme sokid-kampsunid selga. Mis meile veel sooja annab ja kust soojus tuleb? Seda kõike uurisid Tuule lasteaia lapsed ühel veebruarikuu nädalal.

Eve-Raili Kuulpak, Kertu Kari, Sigrid Simm

Naerutriinude rühma laste omakasvatatud lilled pakkusid rõõmu nii endale kui ka teistele, nii väikestele kui ka suurtele.

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õpetaja Gladi Sivard

Tallinna Pallipõnni lasteaed on aidanud kaasa taaskasutuse näol jäätmete tekke vähenemisele, valmistades vanadest riietusesemetest Varjupaiga loomadele mänguasju ning kogudes kodudes seisma jäänud, kuid Varjupaigale hädasti vajaminevaid esemeid.

Veera Safonova, Irina Neiman, Svetlana Orehhova, Gali Bachar, Ülle Nigumann

Tegevuse eesmärgiks kasvatada lastes hoidvat suhtumist loodusesse, oskust ja soovi näha, kuulda loodust ning tunda rõõmu looduse ilust ja unikaalsusest nii Eestis kui ka Iisraelis.