Kaja Eskel

Innukas innovaator lasteaia keskkonnasõbralikes tegevustes

 

Kaja ideedena on lasteaias algatatud mitmeid keskonnahoidu ja looduses elurikkust toetavaid projekte. Kaja on lihtsalt imeline oma mõtetega ning temas jätkub energiat jagamaks kõigile teadmis keskkonnahoiust ning ümbritsevast loodusest.

 

Kaja on rühma õpetaja ja lasteaia keskkonnahoiu töögrupi juht. Kaja ideedena on lasteaias algatatud mitmed peaeesmärki ning õppe- ja kasvatustegevuse arengut toetavaid projekte:
- „Terekäsi“ perepäevade sari õues nt. "Terekäsi Eestile" - lasteaia lõimitud aktiivõppe vorm, õppimine koos peredega läbides tegevuspunkte;
- „Õunamoosilõhnaline laupäev Lepatriinu Lasteaias“ - heategevuslik perepäev alates 2014;
- "Vanapaberipäev- vanapaber uueks!" -  vanapaberi kogumine rühmades ning koostöös peredega ja kokkuostu viimine, et hoida meie metsi;
- keskkonnahoidu ja taaskasutust propageeriv lasteaedade vaheline koostööprojekt „Ökotriinu“;
- keskonnaminutid kord kuus lastele teemadel vesi, energia, prügi jne.;
- liitumine programmi „ Roheline Kool“ ning rohelise lipu taotlemine;
- „100 teraviljapeenart“ lasteaia hoovi külvati viit sorti teravilju, kasvatati ning saak koristati lõikuspeona;
- innuka ideena sai teoks talgupäeval Kajal koos rühma lapsevanematega putukahotell lasteaia hoovi;
- keskkonnaprogramm õppeaastaks „Läbi metsa mereni“.

Kõigi eelpool loetletud algatuste idee ja tegevuse läbiviimine sai alguse just Kaja Eskel´ilt. Enamus tegevustest on saanud traditsioon ning toimub lasteaias juba mitmendat korda. Kaja on lihtsalt imeline oma mõtetega ning temas jätkub energiat jagamaks kõigile teadmis keskkonnahoiust ning ümbritsevast loodusest. Kaja naudib tegevusi nö. näpud mullas ning kaasab sellesse ka lapsi.