Hiiu Valla Lasteaed

Meelte kaudu avastame keskkonda

 

Hiiu Valla lasteaed on tervist edendav lasteaed alates 2010.aastast. Aastate lõikes on õppe- ja kasvatustöö eesmärkideks looduse ja ümbritseva keskkonna avastamine. Meie lasteaia asukoht soosib õpet õues, lähiümbruses on kaks parki, meri ja mets.

Peame oluliseks läbi erinevate meelte lastele ümbritseva keskkonna tutvustamist. Keskkonnateadlikkuse suurendamisel on abiks KIK-i projektid, milles oleme osalenud alates 2006. aastast. Koostöös Ristna RMK retkejuhtidega on meie lasteaias läbitud järgmised programmid: Mänd- tavaline metsapuu, Sookollil külas, Seentest ja seentega, Matkasõbra tarkused, Jäljemustrid jutustavad, Metsa- ja pargipuud talvel, Eesti puud, Meisterdusi metsast, Loodusega koos, Metsavete riik ja Metsad mere meeltevallas. Kõik projektid ja programmid on toimunud retkejuhtide professionaalse juhendamise kaudu. Läbinud nii rikkaliku teemade valdkonna juures matkaradu on lastes ja õpetajates suurenenud keskkonnateadlikkus ja looduse säästva arengu põhimõtted.

Lapse keskkonnateadlikkuse kasvuga oleme tõstnud ka vanemate keskkonnahariduslikku mõtteviisi. Kolmel viimasel aastal oleme osalenud koolieelikutega Eesti Loodusmuuseumi programmis "Avastuste ruum", kus laps õpib läbi meelte maailma ja loodust tajuma. Kõik meie retked, matkad on seotud erinevate aktiivõppemeetoditega: lapsed vahetult näevad, katsuvad elusloodust, nuusutavad lõhnu, meisterdavad looduslikust materjalist, matkaradadel arutletakse ja mängitakse sobivaid keskkonnamänge, toimuvad rühmatööd ja arutelud, võimalusel töölehtede täitmine ja märkmete tegemine. Kõik see, mida me looduses õpime seda oskavad meie õpetajad lõimida teiste lasteaia õppe- ja kasvatustöö tegevusvaldkondadega. Koostoos Keskkonnaametiga oleme saanud just säästva arengu temaatikat viljeleda. Eriti harivad on olnud prügi ja jäätmete sorteerimise üritused. Lastele sobivas mängulises vormis tegutseda päris asjadega on igati arendav. Rõõm on sellest, kui me lastega metsarajale läheme, osatakse märgata, mis sinna ei kuulu (paber, plast, kile, metall jms). Oleme lastega koristanud kodukoha parke. Saame olla õnnelikud, sest meie keskkond võimaldab õues õppida ja võimalikult lähedalt loodust tundma õppida. Õuesõpe on õnnelik õpe.