Nõo Lasteaed Krõll

HOOLI JA HOIA - HOIAME KOKKU

 

Õppekava kohaselt on loodushoid lasteaias läbiv teema ja seda ka rakendatakse, kuid siiani olime vähem tähelepanu pööranud prügi sorteerimisele, taaskasutusele ja säästvale tarbimisele. Alates sellest õppe-aastast me hoolime ja hoiame kokku!

Laste teadmised loodusest ja keskkonnahoiust on üsna erinevad — osad on väga teadlikud, osad teavad vähem ja osad ei peagi seda tähtsaks. Kõik sõltub sellest, millised eelteadmised on laps saanud kodust ja kui huvitavaks ja põnevaks on täiskasvanud selle lapsele teinud. Laste huvi üle kurta ei saa ja seega ongi lastekeskkonnateadlikkuse tõstmisel suur roll kanda lasteaial ja ka kindlasti kodusel kasvatusel. Tarbime harjumusest – meie oleme harjunud tarbima ja lapsed on harjunud tarbima.Kuidas õpetada/kasvatada lapsi vähem tarbima ja mõtlema rohkem keskkonnale? Kõigepealt peame ise st meie täiskasvanud oma eluviisi säästvamaks muutma...vähem ostma ja rohkem taaskasutama. Sellest tulenevalt otsustasimegi välja kuulutada korgikogumise kampaania, kus kuu aja jooksul tõid lapsed kodudest plastikpudelite korke. Kusjuures palusime, et ei ostaks pudeleid juurde vaid vaataksid oma vanad varud üle. Ja korke kogunes omajagu. Siit tuli mõte, et meisterdada nendest korkidest lõuendile lindude pildid. Iga rühm valis loosiga linnu ja meisterdamine võis alata. Nüüd on lastepärased ja kindlate liigitunnustega 8 linnu pildid rippumas meie lasteaia trepikoja seinal. Laps näeb neid mitu korda päevas ja antud tegevus toetab ka lasteaia õppekava ainevaldkonda - mina ja keskkond.
Lisaks loobus koolieelikute rühm uutest aabitsatest ja traditsioonilistest töövihikutest. Selle asemel valmistasid ja koostasid lapsed ise oma Aabits - töövihiku.
Peale selle hakkasime käesolevast õppe-aastast ka prügi sorteerima. Meie majja kolis Patarei - Katariina, kest toitub kasutatud patareidest, rühmadesse siginesid paberikogumise kastid ja õuealale seadis end sisse Komposti Gustav.
Oleme teinud muudki põnevat - meisterdanud taaskasutusmaterjalidest, osalenud matkadel ja uurinud loodust. Korraldasime ka küünlaümbriste kogumise kampaania.
Oleme kõik koos alustanud väikestest asjadest ja "andnud käpa" uutele teadmistele ja kokkuhoidvale elustiilile, mis peaks saama pagasiks kogu eluks.