Andres Üprus

Jahindusalane tegevus Kehra Gümnaasiumis

 

Andres Üprus on Kehra kooli lapsevanem, kes eelmisel õppeaastal tuli välja ettepanekuga korraldada kooli loodusainete nädala raames jahindust tutvustav üritus. Algselt aasta loomale keskendunud mõttest kasvas välja nädalapikkune tegevustesari.

Jahindust tutvustav nädal, mille ettevalmistamise suurimat raskust kandis Andres Üprus, osutus üle ootuste menukaks. Igal päeval oli oma sihtgrupp, kuhu olime kutsunud erinevad esinejad. Suurimat elevust tekitas muidugi topiste ja jahitrofeede näitus. Laste lemmikuks oli karutopis, kellega koos ei jäänud vist ühelgi lapsel poseerimata.

Nädala käigus küpses mõte, et selline teavitustöö õpilaste hulgas on väga vajalik ning sellest sai idee lisada meie kooli valikainete nimekirja ka jahinduskursus. Käesoleva õppeaasta esimesel perioodil nimetatud kursus Andres Üpruse juhendamisel toimuski. Plaane oleme pidanud ka tulevikuks. Mõttes on loodusring, metsakaamera ja muud põnevat. Arvan, et Andres Üprus on väga õige kandidaat tubli tegutseja tiitlile. Aktiivse lapsevanemana on ta toonud palju põnevust ja teadmisi meie kooliellu.

Meie tegevusi kajastas ka meedia:
http://www.ejs.ee/kehra-gumnaasiumis-saab-nuud-jahindust-oppida/
https://sonumitooja.ee/keh%C2%ADra-gum%C2%ADna%C2%ADsis%C2%ADtid-osa%C2%ADle%C2%ADsid-ja%C2%ADhin%C2%ADdus%C2%ADkur%C2%ADsu%C2%
https://sonumitooja.ee/keh%C2%ADra-gum%C2%ADnaa%C2%ADsiu%C2%ADmi-loo%C2%ADdus%C2%ADna%C2%ADda%C2%ADlal-sun%C2%ADdis-idee-ja%C2%ADhin%C2%ADdu%C2%ADse-va%C2%ADlik%C2%ADkur%C2%ADsu%C2%ADsest/
http://www.ejs.ee/kehra-kooli-loodusnadala-kokkuvotteks/