Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnarühm

Keskkonnatöörühma loomine ja tegevus koolis

 

2017. õppeaasta sügisel loodi koolis õpilastest, õpetajatest ja vanemastest koosnev keskkonna aktiivgrupp-töörühm Kuristiku rohelised, kelle ülesandeks on algatada ja juhtida erinevaid keskkonanteadlikkust tõstvaid üritusi.

Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnatöörühma kõik tegevused on kajastatud kooli kodulehel eraldi blogis, mida täiendatakse pidevalt ja mille sisuga saavad tutvuda kõik õpilased, õpetajad, lapsevanemad: http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/
Töörühma eesmärk on tõsta kõigi õpilaste ja ka nende perede teadlikkust keskkonnakaitse teemadel, selgitada säästliku tarbimise olulisust, propageerida tervislikku rohelist eluviisi ja korraldada koolis erinevaid algatusi, töötubasid, võistlusi ning vabatahtlikke ühiskonnale kasulikke ettevõtmisi õpilaste teadlikkuse tõstmiseks ja algatusvõime toetamiseks.

Tähtsaimaks saavutuseks peame õpilaste algatusel prügi sorteerimise sisse viimist koolimajas koostöös meie koristusfirmaga. Õpilased kujundasid ise prügikastid ja viisid läbi teavitustöö kaaslaste hulgas. Keskkonnateadlikkuse teema on ühendatud ka õppekavaga, toimunud on mitmed lõimitud aineõpetust toetavad töötoad, kus inglise keeles toimuva tegevuse läbi selgitatakse õpilastele õiglase kaubanduse ning ökoloogilise jalajälje temaatikat. Kõik klassid on keskkonnatöörühma juhendamisel välja töötanud oma keskkonnareeglid, millest terve õppeaasta vältel on püütud kinni pidada. Toimunud on heategev taaskasutuslaat. Õpilastele on tutvustatud ka prügi taaskasutamise võimalusi (nagu nt vanade liimipulkade kogumine 3D-printeri tarbeks). Kõigi arvukate toimunud tegevustega saab tutvuda meie keskkonnablogi vahendusel.